Η ρητορική αναδεικνύει τη δύναμη του λόγου, διδάσκει ευγλωττία, συλλογισμούς και επιχειρήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο ανάπτυξης της ελεύθερης κριτικής σκέψης, αποτελώντας έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας του λόγου μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα. Ο όρος φιλοσοφία σημαίνει «αγάπη για τη σοφία» και οι απαρχές της πηγάζουν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σκοπός του ομίλου, υπό αυτό το πρίσμα, είναι οι μαθητές να διδαχθούν και να αξιοποιήσουν τη δυναμική των επιχειρημάτων με οδηγό την αρχαία ελληνική σκέψη, τον διάλογο και την ενεργητική ακρόαση, προσεγγίζοντας ποικίλες θεματικές ενότητες. Επιπλέον, οι μαθητές αναμένεται να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να προβληματιστούν και να σκεφθούν, κριτικά, ποικίλα ζητήματα, να εξοικειωθούν με βιωματικό τρόπο με τεχνικές λόγου και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσω της συνεχούς έκθεσής τους στο κοινό. Μέσα από γλωσσικά παιχνίδια θα αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι να μάθουν να συνεργάζονται, να σέβονται δημιουργικά την ετερότητα και να εφαρμόζουν την επιχειρηματολογία και τους κανόνες διαλόγου που διδάχθηκαν, προσπαθώντας να επιλύσουν ειρηνικά τις συγκρούσεις που προκύπτουν μεταξύ των συμμαθητών τους. 

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν:  Δ΄, Ε΄, ΣΤ’

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αργυρώ Μπουρού  (Τετάρτη, 14:10 – 15:30)