Ο σχεδιασμός και η συγκρότηση Ομίλου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως κύριο  προσανατολισμό  την  έρευνα  και τη λύση  ενός  περιβαλλοντικού προβλήματος. Στο γνωστικό μέρος του προγράμματος περιλαμβάνονται: η αξία του πράσινου (περιαστικό – αστικό), η φωτοσύνθεση, οι τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά πλέγματα, η μεσογειακή βλάστηση.

Στο βιωματικό μέρος, το αντικείμενο ενασχόλησης είναι η δημιουργία και η φροντίδα σχολικού κήπου και η παρέμβαση του ομίλου στην ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών του σχολείου σε περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. ανακύκλωση).

Οι μαθητές μελετούν οικολογικά θέματα και, μέσω της βιωματικής προσέγγισης, αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία σχολικού κήπου και πράσινης αυλής και παρεμβαίνουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος του σχολείου. Υιοθετούν στάσεις  ζωής που θα τους κάνουν υπεύθυνους ενεργούς  πολίτες με  αίσθημα  ευθύνης στη  βελτίωση του μικρόκοσμου, ξεκινώντας από το  μπαλκόνι του  σπιτιού τους  ή την αυλή του  σχολείου.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν:  Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ’

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Τζακώστα (Δευτέρα, 13.20-15.00)