Η ρομποτική, πέρα από μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τα παιδιά, είναι και ένα εργαλείο μέσα από το οποίο οι επιστήμες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Πληροφορικής (STEM) προσεγγίζονται με έναν διεπιστημονικό τρόπο, βρίσκοντας ταυτόχρονα και αναφορές στην Τέχνη (STEAM). Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων (δοκιμή και πειραματισμός), η καινοτομία, η διαχείριση έργου, η αλγοριθμική, αναλυτική και συνθετική σκέψη.  Η σύνθεση της εργαστηριακής ομάδας του Ομίλου δε θα υπερβαίνει τα 14 άτομα και απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στις Δ, Ε΄ και Στ’ τάξεις. Ο αριθμός αυτός προτείνεται λόγω της φύσης του αντικειμένου και των διαθέσιμων ρομποτικών πακέτων. Ο Όμιλος τα τελευταία επτά έτη έχει συνεχή παρουσία σε Εθνικούς Διαγωνισμούς (2019: 1ος Εθνικός διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών παρουσιάζοντας Internet of Things εφαρμογή)  και εκδηλώσεις που συνδέονται με τους σκοπούς του. Αυτές περιλαμβάνουν συνεργασίες με Μουσεία (δράση 2018 «Διαδραστική Βαλίτσα του Θεόφιλου» για τα 100 χρόνια ΜΝΕΠ), με Ομίλους και εκπαιδευτικούς σχολείων όπως το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Οι καινοτόμες δράσεις-συνεργασίες που θα συνδέονται με το σχολικό και κυρίως με το κοινωνικό γίγνεσθαι, θα επεκτείνονται και θα παρουσιάζονται  τόσο εντός του σχολείου όσο και σε δράσεις εκτός σχολείου όταν αυτό απαιτείται και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (Athens Science Festival, Spoudase Festival, Βραδιά του Ερευνητή, Athens Mini Maker Faire Συνέδρια- Roboesl 2016 και Science Festival 2017 στη Φινλανδία.)

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν:  Ε’, ΣΤ’                                          

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Αγγελική Θεοδόση (Πέμπτη  14:10 – 15:30)