Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το σχολικό έτος 2019-2020, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Teacher Training and Attention in Autism (TTAA)», με την εφαρμογή ενός λογισμικού με τίτλο “CPAT” στα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια στην Ισπανία και άλλα τρία δημοτικά σχολεία των αντίστοιχων χωρών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει την κατανόηση και τη γνώση γύρω από τη δεξιότητα της «προσοχής». Πόσο επηρεάζει η «προσοχή» τη μαθησιακή διαδικασία; Τα αποτελέσματα του πιλοτικού αυτού προγράμματος θα οδηγήσουν την ομάδα στην εφαρμογή καλών πρακτικών που θα αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και τους ειδικούς ψυχικής υγείας.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα ερωτηματολόγιο, που συμπληρώνεται από δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικούς Ψυχικής Υγείας, τα αποτελέσματα του οποίου θα βοηθήσουν πολύ στην παρούσα έρευνα και εφαρμογή. Θα ήμασταν υπόχρεοι αν προωθούσατε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σε πρόσωπα των προαναφερθέντων ειδικοτήτων/επαγγελμάτων που γνωρίζετε και μπορεί να ενδιαφέρονται.  Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο είναι ο ακόλουθος: https://bham.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Eauu0xSrfK8Er

Since the 2019-2020 school year, Ralleia Experimental Primary Schools of the University of Athens have been participating in the Erasmus+ programme entitled “Teacher Τraining and Attention in Autism (TTAA)”, implementing the CPAT software for children diagnosed with an Autism Spectrum Disorder (ASD). This is a joint collaboration project among the University of Western Macedonia in Greece, the University of Birmingham in the United Kingdom, Tel Aviv University in Israel, the Universitat de Valencia in Spain and three more primary schools, one from each partner country respectively. The goal of the programme is to promote understanding and knowledge about attention skills in autism. How much does attention affect the process of learning? The results of this pilot programme will guide the team in the development of attention-intervention good practices which will be available for teachers and a broad range of psychology practioners.

Meanwhile, a questionnaire for primary school teachers and psychology practitioners has been developed by the University of Western Macedonia whose results will aid the present research and the implementation of the programme.We would appreciate it if you could communicate with professionals and practioners of the afore mentioned categories who might be interested so that you kindly share information about this questionnaire, available at:  https://bham.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Eauu0xSrfK8ErX