ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO σε συνεργασία με Υπουργεία Παιδείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021, με τον τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” – Call reference EACEA/10/2018 –Reference Number: 604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Οι συμμετέχουσες χώρες θα δημιουργήσουν δικά τους Δίκτυα Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe – T4E”, αναβαθμίζοντας την ελληνική Καλή Πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση των Δικτύων θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων των πέντε χωρών, χωρίς να απολεσθεί η εθνική ιδιοσυστασία. Αντίθετα, θα αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιξης των σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία και της έννοιας της «Αγοράς», ως τόπου άσκησης ελεύθερου διαλόγου, ενεργού συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών-στόχων του εν λόγω Ευρωπαϊκού Προγράμματος, για τα σχολικά έτη 2019-2020  και 2020-2021 από το σχολείο μας συμμετέχει η εκπαιδευτικός Ρέλλια Μαρία με ειδικότητα ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και εφαρμόζει το Πρόγραμμα σε μαθητές/τριες του Τμήματος Δ2/Ε2  με τη θεματική “Nature is Our Home – Life is Energy” (= “Η Φύση είναι το Σπίτι μας – Η Ζωή είναι Ενέργεια”) .

Όλες οι δράσεις αποτυπώνονται σε ψηφιακό βιβλίο (ebook):

https://www.storyjumper.com/book/read/95852476/m_rellia

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020: NATURE IS OUR HOME

Η πρώτη δραστηριότητα, “Nature is our home” (“Η Φύση είναι το Σπίτι μας”), εκπονήθηκε τον Μάρτιο του 2020, με τη μορφή ενός διαδραστικού PowerPoint. Διδάχθηκε βασικό λεξιλόγιο, που σχετίζεται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι μαθητές επίσης παρακολούθησαν σύντομα σχετικά videos:

 1. Πάρε το μήνυμα: https://www.youtube.com/watch?v=CKtMnrtHnS4
 2. What is Pollution & Its Types and Prevention: https://www.youtube.com/watch?v=5FWvbui6ook

Μέσα από καταιγισμό ιδεών/ιδεοθύελλα, συζητήθηκε στην τάξη το θέμα της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Στη συνέχεια, δόθηκαν στους μαθητές τρία διαφορετικά φύλλα εργασίας, για να ερευνήσουν και να καταγράψουν τα σχόλιά τους σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή τους.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021: NATURE IS OUR HOME

ΔΡΑΣΗ 1 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021): LET’S GET GREEN AGAIN!

Παιδαγωγικοί Στόχοι

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

 • καθορίσουν τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης
 • περιγράψουν και κατανοήσουν την έννοια της κλιματικής αλλαγής
 • αναλάβουν δράση, θέτοντας ως στόχο τη βελτίωση του κλίματος
 • διαδώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή (διάχυση στο σχολείο, τη γειτονιά, την τοπική κοινότητα)
 • αναπτύξουν δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα και στις ΤΠΕ, καθώς και συνεργατικές/διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων
 • αναπτύξουν και εξασκηθούν σε συμπεριφορές όπως το αίσθημα ευθύνης, τη δημιουργική σκέψη και το αίσθημα εκτίμησης της σημασίας του πλανήτη μας.

Γλώσσα

Αγγλική – Ελληνική

Περιγραφή Δράσης

Η δράση για το κλίμα είναι ο 13ος από τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (17 Sustainable Development Goals – SDGs). Η προτεινόμενη δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν πώς η υπερθέρμανση της Γης που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον πλανήτη μας και να αναλάβουν δράση για έναν καλύτερο κόσμο.  

Δραστηριότητα 1

Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες και εξερευνούν την περιοχή γύρω από το σχολείο τους: μία ομάδα τραβάει φωτογραφίες από το πάρκο του σχολείου μας, μια δεύτερη ομάδα φτιάχνει, με πλαστελίνη, έναν χάρτη της Ελλάδας, μία τρίτη ομάδα μελετά και καταγράφει τον καιρό/κλίμα και τις πιθανές ασυνήθιστες αλλαγές του στην πόλη μας τον Πειραιά, ενώ δύο ακόμη ομάδες παίρνουν συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς του σχολείου αναφορικά με την κλιματική αλλαγή.

Στη συνέχεια, σε κοινόχρηστο, συνεργατικό «καμβά» Lino, οι ομάδες αναρτούν ψηφιακά το υλικό τους, σχολιάζουν τις αναρτήσεις των συμμαθητών τους και θέτουν σχετικά ερωτήματα.

Lino http://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Climate%20Change%20%28Part%20I%29

Δραστηριότητα 2

Μέσω της πλατφόρμας WebEx, η εκπαιδευτικός προβάλλει μια φωτογραφία της θέας/άποψης από το παράθυρο της τάξης. Ενθαρρύνεται διάλογος μεταξύ των μαθητών, ο οποίος αποτυπώνεται σε συννεφόλεξο/ιδεοθύελλα με χρήση του ψηφιακού εργαλείου Wordle. Ενδεικτικά ερωτήματα:

 • Πώς είναι ο καιρός στη φωτογραφία;
 • Ποιο είναι το κλίμα στην πόλη / περιοχή σας; (ηπειρωτικό, ξηρό κ.λπ.)
 • Ποιο είναι το είδος του εδάφους;
 • Πόση βροχόπτωση αντιμετωπίζετε κατά μέσο όρο κάθε μήνα; Καθ’όλη τη διάρκεια του έτους; Ποιοι είναι οι πιο βροχεροί μήνες του έτους στην πόλη σας;
 • Υπήρξαν πρόσφατα κάποιες εξαιρετικές καιρικές συνθήκες; Για παράδειγμα, έντονες πλημμύρες, κυκλώνες, καύσωνες, εξαιρετικά κρύοι χειμώνες;

Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός προβάλλει αντίστοιχες φωτογραφίες από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη κι επαναλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις.

Μέσα από τη δραστηριότητα, οι μαθητές μαθαίνουν για τις διαφορετικές κλιματικές και γεωγραφικές ζώνες στον πλανήτη Γη. Αρχίζουν να προβληματίζονται για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Lino

hhttp://linoit.com/users/MaRellia/canvases/Climate%20Change%20%28Part%20II%29

Δραστηριότητα 3

Με τη βοήθεια σχετικού φύλλου εργασίας , οι μαθητές συμπληρώνουν και υπολογίζουν το οικολογικό τους αποτύπωμα. https://climatechangeconnection.org/wp-content/uploads/2014/09/Ecological-Handprint-final.pdf

Το επίκεντρο του αποτυπώματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πώς μπορούν να επεκτείνουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν δράσεις που επηρεάζουν θετικά τον πλανήτη μας. Είναι ένα σύμβολο και ένας τρόπος μέτρησης  της δέσμευσής μας για θετικές δράσεις που ωφελούν τον κόσμο στο παρόν και το μέλλον.

 • Οι μαθητές συζητούν την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος.
 • Η εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι θα εργαστούν πάνω σε έξι τομείς θετικής δράσης: μεταφορές, κοινότητα, κατανάλωση, νερό, φαγητό, σπίτι και απόβλητα.
 • Οι μαθητές χρησιμοποιούν δύο χρώματα, πράσινο και κόκκινο,  για να καταγράψουν τις ενέργειές τους: το πράσινο για τις ενέργειες που ήδη κάνουν και το κόκκινο για ενέργειες που δεσμεύονται να αναλάβουν στο μέλλον.
 • Οι μαθητές αποτυπώνουν το αποτέλεσμα της «έρευνάς» τους, γράφοντας μία σχετική παράγραφο στα αγγλικά.

Η δράση αποτυπώνεται στην ακόλουθη παρουσίαση/ebook:

https://drive.google.com/file/d/1uc5L5t9fPXsn1_17KmAyZ6jGBHO9hcIn/view?usp=sharing

Δραστηριότητα 4

Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και τα φύλλα εργασίας του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, οι μαθητές υλοποίησαν το πρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» (http://www.climateaction.gr/site/%cf%84%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/) . Στόχος των δράσεων ήταν η εκπαίδευση των μαθητών για τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Μέσα από δομημένα φύλλα εργασίας, οι μαθητές μελέτησαν σε βάθος την κλιματική αλλαγή, αντλώντας στοιχεία και πληροφορίες από την καθημερινότητά τους στο σπίτι, το σχολείο και τη γειτονιά τους.

Δραστηριότητα 5

Οι μαθητές δημιουργούν φυλλάδιο αναφορικά με την κλιματική αλλαγή (εστιάζοντας στην ανακύκλωση), αποτυπώνοντας τα στοιχεία που συνέλεξαν από τις επιμέρους δραστηριότητες.

Το φυλλάδιο θα διανεμηθεί στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους συμμαθητές και τους γονείς τους.

TEACHERS FOR EUROPE ONLINE WINTER SCHOOL: LEARNING4EUROPECHANGE

Στο πλαίσιο διάχυσης της δράσης Let’s Get Green Again!, με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή, η υπεύθυνη εκπαιδευτικός των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Μαρία Ρέλλια (ΠΕ06) παρουσίασε την πορεία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης στο Διαδικτυακό Χειμερινό Σχολείο (Online Winter School) “Learning4EuropeChange” (5-7 Φεβρουαρίου 2021).

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.

Η εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στους στόχους και το γενικότερο πλαίσιο της δράσης, που σχετίζεται άμεσα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχος 13: Δράση για το κλίμα) και τη δημιουργία υπεύθυνων, συνειδητοποιημένων πολιτών του 21ου αιώνα.