ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OSOS (OPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES

OSOS (Open Schools for Open Societies)

Κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, το σχολείο μας (12θέσιο και 3θέσιο) συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο Horizon 2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» ( «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»)  με φορέα υλοποίησης το ΙΕΠ. Η συμμετοχή και των δύο σχολείων έγινε μετά από έγκριση υποβληθείσας πρότασης, σε ανοιχτή πρόσκληση του ΙΕΠ για σχολεία και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης. Το έργο είχε ως αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα, και ενθάρρυνση των συμμετεχόντων σχολείων προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Το «ανοικτό σχολείο» αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της.

Αντικείμενο του έργου ορίστηκε ως η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού Σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, συμμετείχαν 100 συνολικά ελληνικά σχολεία.

Υπεύθυνη για την υποβολή και τη σύνταξη της πρότασης αλλά και κατόπιν της έγκρισης αυτής για το συντονισμό του έργου στο σχολείο ορίστηκε η εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου Αγγελική Θεοδόση ΠΕ86.

Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου(σχολ. έτος 2018-2019) στο έργο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06), Τζακώστα Θεοδώρα (ΠΕ70), Γκανά Βασιλική (ΠΕ70),  Μπακάλη Αλεξάνδρα (ΠΕ11) και Αγγελική Θεοδόση (ΠΕ86) μέσω της δράσης: Go Green Go STEAM.

Στο δεύτερο έτος υλοποίησης του έργου (σχολ. έτος 2019-2020) στο έργο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06), Τζακώστα Θεοδώρα (ΠΕ70), Μπουρού Αργυρώ και Αγγελική Θεοδόση-ΠΕ86 μέσω των δράσεων Go Green Go STEAM, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Μαρία Μιχαηλίδου (ΠΕ70) και Αγγελική Λαδά (ΠΕ06).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ

http://www.iep.edu.gr/el/europaika-se-ekseliksi/osos

R4C (Reflect for Change)

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και σε συνέχεια του OSOS, το σχολείο μας (12θέσιο και 3θέσιο) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Horizon 2020: “R4c – Reflect for Change”, με φορέα υλοποίησης το ΙΕΠ.

Το έργο R4C έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τη χρήση εργαλείων αυτοαναστολής ως όχημα για την υποστήριξη της καινοτομίας και της συστημικής αλλαγής στα σχολεία. Προτείνει ένα πλαίσιο υποστήριξης της καινοτομίας (School Innovation Academy) και έναν χάρτη πορείας προς τα σχολεία που επιδιώκουν να εισαγάγουν μια κουλτούρα αλλαγών που εξασφαλίζει μια ουσιαστική υιοθέτηση της βιώσιμης καινοτομίας, με έμφαση στην επίτευξη βελτιωμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το R4C στοχεύει στην ανάδειξη της δυνατότητας του εργαλείου SELFIE να λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης – και μέσω της διασύνδεσης της καινοτομίας βάσης ΤΠΕ με το άνοιγμα του σχολείου – προς την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προς την καινοτομία. 300 σχολεία όλων των βαθμίδων πανευρωπαϊκά θα καθοδηγηθούν για να καταρτίσουν έναν χάρτη πορείας και τη στρατηγική τους για την καινοτομία που θα κάνουν επίσης την καλύτερη χρήση των ευκαιριών ERASMUS+ και των σχετικών με την πολιτική πρωτοβουλιών (εθνικό και διεθνές), να γίνει ένα καινοτόμο οικοσύστημα.

PROJECT TITLE: “ROAD SAFETY IN OUR NEIGHBOURHOOD

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ: Γ1 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μαρία Ρέλλια, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Οι μαθητές κάνουν μια βόλτα στη γειτονιά τους και τραβούν φωτογραφίες από τα σήματα της τροχαίας, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο σχετίζεται με την οδική ασφάλεια. Πίσω στην τάξη τους, οι μαθητές σχολιάζουν τις φωτογραφίες τους και εμπλέκονται σε διαφορετικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Τελικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των δασκάλων, γονιών και φίλων τους αναφορικά με την ασφάλεια στον δρόμο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Βγαίνουμε μια βόλτα στη γειτονιά μας – Φωτογραφίζουμε διαφορετικά σήματα τροχαίας. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη μας: Ποια σήματα φωτογραφίσαμε; Τι δηλώνει το καθένα; Είναι επαρκής η σήμανση στη γειτονιά μας; Είναι ασφαλείς οι μετακινήσεις μας; Τι πρέπει να αλλάξει; Οι μαθητές γράφουν σχετικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα.

https://drive.google.com/file/d/1U4VXA55md-oOPo11XtoLgL2_-1PtaZUw/view?usp=sharing

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Στον διαδραστικό πίνακα της τάξης, η εκπαιδευτικός προβάλλει φωτογραφίες από τις λήψεις των μαθητών. Οι μαθητές καλούνται να περιγράψουν και να υποθέσουν τι δηλώνει η κάθε πινακίδα. Συζητάμε το σχήμα, το χρώμα και τη λειτουργία τους και τα ομαδοποιούμε αντίστοιχα (σήματα προειδοποιητικά, σήματα πληροφοριακά, σήματα απαγορευτικά και σήματα υποχρεωτικά).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Δημιουργία δίγλωσσου λεξικού (bilingual dictionary) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα (Εργαλείο: Microsoft PowerPoint) με τις φωτογραφίες των μαθητών και σύντομες φράσεις, στις δύο γλώσσες, που να περιγράφουν τα οδικά σήματα.

https://drive.google.com/file/d/1HHQg9cDiENz_eMB7ns45fC8EkoFQNzgP/view?usp=sharing

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Δημιουργία online, ψηφιακού παιχνιδιού που αφορά στα σήματα της τροχαίας (Εργαλείο: Quizizzhttps://quizizz.com/)

https://quizizz.com/admin/quiz/5ff0561f89a964001b89f930/road-signs-and-safety

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων για την ασφάλεια στον δρόμο, με χρήση του εργαλείου postermywall (https://www.postermywall.com/).

https://drive.google.com/file/d/1RpiUX_rCFxqu0H-dzj4Laf0tWtgsPIHk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1t0rH5PZI9_lWdW3Wker2RJ3at54RisIC/view?usp=sharing