Βασικοί στόχοι είναι η κατανόηση λειτουργίας των αισθητήρων ενός ρομπότ, ο πειραματισμός με διαδικασίες προγραμματισμού, η διάκριση βασικών δομών προγραμματισμού και η χρήση εντολών επιλογής και επανάληψης και ο συνδυασμός μικρών προγραμμάτων για την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων. Μετά την αρχική γνωριμία και το δέσιμο της ομάδας, θα γίνει εισαγωγή σε βασικές έννοιες ρομποτικής, παρουσίαση και ιστορική εξέλιξη των ρομπότ, επίδειξη LEGO Robot (εξαρτήματα, κατασκευή ρομπότ), εξοικείωση με το λογισμικό, επαφή με προγραμματιστικές δομές.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μάριο Χάσκα (ΠΕ86)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 13.30-15.00 (4 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Γ’ – Δ’ (Τρίτη), Ε’ –Στ’ (Πέμπτη)