Βασικοί στόχοι είναι η  γνωστική ανάπτυξη του μαθητή (π.χ. ονόματα χωρών, ζώων , χρώματα, μέρη σώματος και προσώπου στην αγγλική γλώσσα), η καλλιέργεια προφορικού λόγου και γραπτού (κυρίως στη Γ τάξη), η διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης (γνωριμία με άλλα μέρη του κόσμου), η εξοικείωση με βίντεο και το διαδίκτυο (χρήση τεχνολογίας), η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συλλογή πληροφοριών και φωτογραφιών καθώς και η ανάπτυξη εικαστικών δεξιοτήτων (κόψιμο, ζωγραφική, δημιουργία κολάζ). Μετά την αρχική γνωριμία και το δέσιμο της ομάδας, θα ακολουθεί, ανά μήνα, γνωριμία με μία διαφορετική ήπειρο και τα ζώα της, μέσα από διαδραστικές, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες στην Αγγλική Γλώσσα.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Στέλλα Σπανού (ΠΕ06)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 13.30-15.00 (4 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Γ’ – Δ’ (Δευτέρα), Ε’ –Στ’ (Τετάρτη)