Στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές να συμμετέχουν σε ένα «Οδοιπορικό» σε 4 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες μας αφηγούνται όλη την ιστορία της Ευρώπης μέσα από τα βιώματα και τη δράση ανθρώπων που έζησαν σε αυτές. Τα έργα αυτών των ανθρώπων, ο λόγος τους, η ζωή τους, τα μέρη που έζησαν, μας ταξιδεύουν και μας βοηθούν να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε την ιστορία 4 πόλεων αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Χρήστος Νικολόπουλος (ΠΕ70)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Πέμπτη, 13.30-15.00 (2 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Δ’, Ε’, Στ’