Ο όμιλος εντάσσεται διαθεματικά και συνδυαστικά σε μία προσπάθεια καλλιέργειας της μουσικότητας, της δημιουργικής έκφρασης, της ενεργητικής μουσικής ακρόασης, της ανάπτυξης των φωνητικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού και μουσικής σύνθεσης. Περιλαμβάνει δύο μορφές συνόλων, τη Χορωδία (φωνητικό σύνολο) και τη μουσική έκφραση/τον αυτοσχεδιασμό/τη δημιουργία (οργανικό σύνολο).

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Σωκράτης Γεωργιάδης (ΠΕ79.01)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη,  13.30-15.00 (4 διδακτικές ώρες)

Τάξη που απευθύνεται ο Όμιλος: Ε’, Στ’ (δυνητικά, μπορεί να επιλεγούν και μαθητές Γ’, Δ’ με ιδιαίτερη κλίση στη Μουσική)