Ο σχεδιασμός και η συγκρότηση Ομίλου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως κύριο  προσανατολισμό την  έρευνα  και τη λύση ενός περιβαλλοντικού  προβλήματος. Οι μαθητές μελετούν οικολογικά θέματα και μέσω της βιωματικής προσέγγισης αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία σχολικού κήπου και πράσινης αυλής,  παρεμβαίνουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος του σχολείου. Υιοθετούν στάσεις  ζωής που θα τους κάνουν υπεύθυνους ενεργούς  πολίτες με  αίσθημα  ευθύνης στη  βελτίωση του μικρόκοσμού τους ξεκινώντας από το  μπαλκόνι του  σπιτιού τους  ή την αυλή του  σχολείου τους.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Τζακώστα (ΠΕ70)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Δευτέρα, 13.30-15.00 (2 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Γ’, Δ’, Ε’

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ