Βασικοί στόχοι του ομίλου είναι η βελτίωση της προφορικής έκφρασης, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από την επεξεργασία διαφόρων θεματικών, η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, ο σεβασμός στους κανόνες διαλόγου, η καλλιέργεια ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης, η  καλλιέργεια αυτοπεποίθησης (μέσω της έκθεσης των παιδιών στο κοινό) και συνεργασίας και, τέλος, η  σχολική διαμεσολάβηση και η ειρηνική επίλυση των μαθητικών συγκρούσεων.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αργυρώ Μπουρού (ΠΕ70)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Δευτέρα, 13.30-15.00 (2 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Δ’,Ε’, Στ’