Για να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας πατήστε εδώ.

Αναλυτικά, τα σχέδια δράσης των ομάδων ανά λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: Εφαρμογή Καινοτόμων Διδακτικών Πρακτικών – Εκπαιδευτική Τεχνολογία 1:1

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: Υποστήριξη ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Όλοι ίσοι, Όλοι διαφορετικοί, Όλοι εντός

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς και πολιτιστικές δράσεις – Ανθρώπων Έργα

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: Προετοιμασία για συμμετοχή σε αθλητικές δράσεις – Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Σχολική διαρροή – φοίτηση: Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων – Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Διοικητική Λειτουργία

Σχολείο και κοινότητα: Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων – Δίκτυα σχολικών μονάδων: Συνεργαζόμαστε και Μοιραζόμαστε!

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις: Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις

Για να διαβάσετε την Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας πατήστε εδώ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανθρώπων Έργα