Για να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας πατήστε εδώ.

Αναλυτικά, τα σχέδια δράσης των ομάδων ανά λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: Όλα εν-τάξει στην τάξη

Σχολική διαρροή – φοίτηση: Σχολική Διαρροή – Φοίτηση

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών: Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων

Διοικητική Λειτουργία

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας: Κτηριακή αναμόρφωση

Σχολείο και κοινότητα: Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις: Ενίσχυση του βασικού κορμού εκπαίδευσης και ασφάλειας στη σχολική μονάδα

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα: Μεταλαμπαδεύοντας, Εμπεδώνοντας και Διευρύνοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές συμπράξεις στο σχολείο

Για να διαβάσετε την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας πατήστε εδώ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σχολείο και κοινότητα: Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα

Στο πλαίσιο ανοίγματος του σχολείου μας προς την κοινωνία και την δικτύωσή του, προσκαλούνται γονείς μαθητών μας για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Οι μαθητές/μαθήτριες του τμήματος Δ1, υπό την εποπτεία της εκπαιδευτικού κ. Βασιλικής Μαρινοπούλου, παρακολούθησαν παρουσιάσεις επαγγελμάτων από γονείς μαθητών του τμήματος και συζήτησαν μαζί τους τα ερωτήματα και τις απορίες τους.

Προγραμματιστής ΟΠΑΠ (Ομιλητής: κ. Λεωνίδας Γιαννούλης)

αλλά και τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη που είναι αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού. Οι δύο γονείς συζήτησαν με τους μαθητές για τη δουλειά τους και απάντησαν σε ερωτήσεις των παιδιών.

Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού (Ομιλητής: κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης)

Πυροσβέστης (Ομιλητής: κ. Θεοφάνης Αδαμόπουλος)

Τραπεζικός Υπάλληλος (Ομιλητής: κ. Γεώργιος Γαβριήλ)

Δημοσιογράφος – Ραδιοφωνικός Παραγωγός στην ΕΡΤ (Ομιλήτρια: κ. Ειρήνη Γιανναρά)

Υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών – Πολιτική προστασία (Ομιλητής: κ. Δημήτριος Κωστόπουλος)

Υπάλληλος Υπουργείου Οικονομικών (Ομιλητής: Δρ. Τιμόθεος Μπερμπερίδης)

Σχεδιάστρια – Έμπορος Κοσμημάτων (Ομιλήτρια: κ. Μαργαρίτα Παπαδοπούλου)