Για να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας πατήστε εδώ.

Αναλυτικά, το σχέδιο δράσης της ομάδας είναι το ακόλουθο:

Διοικητική λειτουργία

Σχολείο και κοινότητα: Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων – Δεν είμαστε μόνοι στο Μονοθέσιο!