Για να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας πατήστε εδώ.

Αναλυτικά, το σχέδια δράσης της ομάδας είναι το ακόλουθο:

Διοικητική λειτουργία

Σχολείο και κοινότητα: Δίκτυο Ολιγοθέσιων Σχολείων