ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιστορία των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

19ος αιώνας: Η όψη του Πειραιά αλλάζει, ο πληθυσμός αυξάνεται. Η ανάγκη για τη δημιουργία νέων σχολείων είναι έντονη. Δήμαρχος Πειραιά είναι o Λουκάς Ράλλης που διαπίστωσε την έλλειψη ενός σχολείου για τα κορίτσια που επιθυμούσαν μόρφωση ανώτερη από αυτήν που προσέφερε η εκπαίδευση του τότε Δημοτικού Σχολείου. Η πρώτη κίνηση ήταν η δημιουργία ενός Παρθεναγωγείου. Ο Ιάκωβος Ράλλης, αδελφός του Λουκά, δέχτηκε να καταβάλει το αναγκαίο ποσό των 20.000 δραχμών, για το χτίσιμο του Σχολείου. Στην αρχή το Σχολείο λειτούργησε με δύο τμήματα θηλέων.

Οι υποψήφιες για το Παρθεναγωγείο έπρεπε να είναι 11 ετών, έπαιρναν μέρος σε εξετάσεις και για την εισαγωγή τους ήταν απαραίτητο να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, να είναι δηλαδή απόφοιτες του 4/τάξιου Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του Παρθεναγωγείου ήταν να μορφώσει τα κορίτσια, όχι μόνο για να συνεχίσουν σπουδές, αλλά και για να τους δοθεί κάποια ανώτερη μόρφωση. Οι απόφοιτες των σχολείων αυτών συμμετείχαν σε ειδικές εξετάσεις για να πάρουν το δίπλωμα της δασκάλας. Το Σχολείο, για την εκπαίδευση των νέων διδασκαλισσών, συμπληρώθηκε με δυο Δημοτικά Πρότυπα, ένα Δημοτικό – Πειραματικό και ένα αστικό. Το 1892, το Παρθεναγωγείο εξελίχθηκε σε τριτάξιο και τέλος σε πεντατάξιο Διδασκαλείο. Το 1933 αντικαταστάθηκαν όλα τα Διδασκαλεία από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, μαζί και το Διδασκαλείο του Πειραιά. Στη συνέχεια, το 1939, τα Πρότυπα Δημοτικά, το Γυμνάσιο και η Παιδαγωγική Ακαδημία, θεωρήθηκαν δημόσια και μετονομάστηκαν, το μεν Γυμνάσιο σε Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων, η δε Ακαδημία με τα Πρότυπά της σχολεία σε Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Το 1964 οι Ακαδημίες έγιναν τριετούς φοιτήσεως.

Το 1967, η δικτατορία μείωσε τα έτη φοιτήσεως σε δύο, κατάργησε μαθήματα απαραίτητα για την κατάρτιση των δασκάλων, όπως για παράδειγμα την κοινωνιολογία και την ψυχολογία και, τέλος, κατάργησε μερικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, μεταξύ αυτών και τη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία. Τα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία μεταστεγάστηκαν στη σημερινή τους θέση, στο πρώην εργοστάσιο κατασκευής σαπουνιών Ρετσίνα, επί της οδού Αλεξάνδρου.

Το 1975 επαναλειτούργησε η Ράλλειος Παιδαγωγική Ακαδημία και λειτούργησε μαζί με τα Πρότυπα Σχολεία μέχρι το 1988. Τότε αποφασίστηκε η κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων στα Πανεπιστήμια. Το 1991 υπεγράφη η μεταβίβασή της στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων. Το αρχείο της μεταφέρθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Στον ίδιο χώρο εξακολουθούν να λειτουργούν τα Πειραματικά Σχολεία της πρώην Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιά, τα οποία το 1995 συνδέθηκαν με το Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2011 ορίστηκε το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και πλέον λειτουργούν στα Ράλλεια Π.Δ.Σ. ένα Δωδεκαθέσιο, ένα Τριθέσιο και ένα Μονοθέσιο Σχολείο.

Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά στον 21ο αιώνα

Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, ιστορικά από την ίδρυση της Ραλλείου Ακαδημίας Πειραιώς το 1939 μέχρι και σήμερα, δηλώνουν την ταυτότητα ενός σχολείου το οποίο υπήρξε σημείο αναφοράς τόσο στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και  της κοινωνικής και πνευματικής ζωής του Πειραιά. Επίσης, αποτελούν πόλο έλξης για τη φοίτηση μαθητών από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και κυρίως των νότιων προαστίων του λεκανοπεδίου. Τα Ράλλεια ΠΔΣ ανήκουν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, εποπτεύονται από την Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο επίπεδο της σχολικής μονάδας από το Επιστημονικό και Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), τη δομή και λειτουργία του οποίου ορίζει ο Ν. 3966/2011.

Η σχολική μονάδα των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων διαθέτει τρεις τύπους σχολείων (Δωδεκαθέσιο, Τριθέσιο και Μονοθέσιο), τα οποία συνδέονται επιστημονικά με αρκετές σχολές ΑΕΙ, βάσει Πρωτόκολλου Συνεργασίας,  και ταυτοχρόνως εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών τους. Συγκεκριμένα, η μονάδα συνδέεται με έξι σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να έρθει σε επαφή το σχολείο μας με την  ακαδημαϊκή κοινότητα, να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία σε διευρυμένα  γνωστικά πεδία και συνεπώς να προκύψουν οφέλη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι σχολές αυτές είναι οι εξής:

1) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2) Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3) Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 4) Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 5) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 6)) Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, 7) Σχόλη Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

Επιπλέον, μετά την πρωινή υποχρεωτική  ζώνη λειτουργίας των σχολείων μας και παραλλήλως του Ολοήμερου Προγράμματος, λειτουργούν οι Όμιλοι Δημιουργικότητας για τους μαθητές που διαθέτουν ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες (λ.χ. Εικαστικών, Σκηνογραφίας-Σκηνοθεσίας, Ρομποτικής, Animation, Μαθηματικής Σκέψης, Λογοτεχνίας, Λόγιας Μουσικής και Χορωδιακού Τραγουδιού, Αρχαίου Δράματος, Σκακιού, Δημοσιογραφίας κ.λπ.)

Επίσης, στο σχολείο μας εκπονούνται και εφαρμόζονται Πιλοτικά Προγράμματα Διδασκαλίας, χρησιμοποιούνται νέα διδακτικά εργαλεία, εντάσσονται γνωστικά αντικείμενα, Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων, ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τα Ράλλεια ΠΔΣ διοργανώνουν συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια και επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης Πειραιά και γενικότερα όλης της Αττικής.

Στόχος των Ραλλείων ΠΔΣ, ως σχολική μονάδα, είναι να καταστεί ένα επιστημονικό ? παιδαγωγικό κέντρο αναφοράς που θα διαχέει τη νέα γνώση και πληροφορία προς όφελος όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Α/θμιας Εκπαίδευσης και θα υλοποιεί το σκοπό των Πειραματικών Σχολείων.

Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση. Την κατά σχολείο εφαρμογή των διαδικασιών κλήρωσης αναλαμβάνει το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Για την ομαλή και άρτια λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητο να συνεργάζονται αρμονικά, σοβαρά και υπεύθυνα τρεις παράγοντες: το Σχολείο, οι Γονείς και οι Μαθητές.

Προφανής στόχος είναι η συνειδητοποίηση και η ανάπτυξη από όλους τους μαθητές κάθε πλευράς των δυνατοτήτων τους (ψυχοσωματικών, διανοητικών, κοινωνικών) έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες του 21ου αιώνα. Η ανάπτυξη της μοναδικότητας του κάθε μαθητή γίνεται μέσα από την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν», τη συμμετοχή  και την εμπιστοσύνη σε ένα κοινό σύστημα αξιών.

Ιδιαιτερότητα των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική, οικονομική ή/και φυσική αλλά και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις δεν αποτελούν στοιχεία διάκρισης.

Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση και η δυνατότητα εναλλαγής ρόλων με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην αποστολή του σχολείου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ραλλείων ΠΔΣ φοιτούν κατόπιν επιλογής τους στο σχολείο και γι?αυτό οφείλουν να διαφυλάττουν το κύρος και την ιστορία του, τηρώντας τις αρχές και τη φιλοσοφία που διέπουν τη λειτουργία του.

Εκπαιδευτικοί

 1. Οι εκπαιδευτικοί των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, ως προς την διδακτική και παιδαγωγική λειτουργία τους, ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία και, ως προς το εργασιακό τους πλαίσιο, τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
 2. Είναι υπεύθυνοι για την τηρήση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου και την εύρυθμη διεξαγωγή του σχολικού προγράμματος.
 3. Επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στην αρχή κάθε σχολικής χρόνιας από το Σύλλογο Διδασκόντων.
 4. Τηρούν πλήρη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και οικογενειών, τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.
 5. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συνεργάζονται για την επίλυση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών προβλήματων.

ΓΟΝΕΙΣ

 • Γενικό πλαίσιο
 1. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το/τη μαθητή/τρια στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διεύθυνση και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση. Επίσης, οι ίδιοι οφείλουν να ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το/τη μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά τους στο σχολείο.
 2. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα/μία συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, αμέσως ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 3. Για τη συμμετοχή των μαθητών σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του γονέα/κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του γονέα/κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 4. Ο γονέας /κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το/τη μαθητή/τρια και οφείλει να προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης.
 5. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του Συλλόγου των εκπαιδευτικών, της Διεύθυνσης του σχολείου και του Σχολικού Συμβούλου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
 • Συνεργασία με το Σχολείο
 1. Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Μια φορά το μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών. Κατά την ώρα της ενημέρωσης ο γονέας/κηδεμόνας έχει την ευθύνη του/της μαθητή/τριας εκτός εάν αυτός/ή φοιτά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία
 • Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Διεύθυνση ή κάποιο Εκπαιδευτικό
 • Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου
 • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων
 • Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου ? σπουδών.
 • Επίσκεψη των γονέων μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπαιδευτικοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό.
 • Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση, οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και κανονίζουν συνάντηση με τη Διεύθυνση.
 1. Οι γονείς/κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές στο σπίτι, αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του σχολικού κτηρίου ή στην ιστοσελίδα του σχολείου.
 2. Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν εγκαίρως στο δάσκαλο της τάξης και στη Διεύθυνσηκάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή (π.χ. αλλαγή οικογενειακής κατάστασης, ασθένεια του μαθητή ή μέλους της οικογένειας, αλλαγή κατοικίας κ.λπ.). Σε περίπτωση χρόνιων ασθενειών ή αλλεργιών, ο γονέας / κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως και αναλυτικά το σχολείο για τη φαρμακευτική αγωγή. Τα στοιχεία πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ. Υ.Μ.).
 3. Κανένας ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί μαθητή στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το/τη δάσκαλο/α της τάξης ή τη Διεύθυνση οι οποίοι και αναλαμβάνουν τη διευθέτηση του ζητήματος.
 4. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 5. Οι γονείς ή οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά κατά την πρωϊνή τους άφιξη παραμένουν στον προθάλαμο και αποχωρούν με το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
 6. Οι γονείς ή οι ενήλικες που παραλαμβάνουν τα παιδιά κατά τη λήξη του υποχρεωτικού πρωϊνού προγράμματος, του Ολοήμερου και των Ομίλων παραμένουν στον προθάλαμο και δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου. Φροντίζουν δε να προσέρχονται εγκαίρως την προβλεπόμενη από το σχολικό πρόγραμμα ώρα λήξης των μαθημάτων τους.
 7. Κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, κάθε οικογένεια δηλώνει εγγράφως ποια πρόσωπα θα παραλαμβάνουν τους/τις μαθητές/τριες στο τέλος του ωραρίου τους.

ΜΑΘΗΤΕΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

 • Η φοίτηση

Το σχολείο αποτελεί φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης. Η συμμετοχή των μαθητών/τριων πρέπει  να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 1. Η φοίτηση των μαθητών/τριων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 2. Οι μαθητές/τριες τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ? ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.).
 3. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 4. Σε περίπτωση απουσίας, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει το σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, το σχολείο μπορεί να κινήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
 5. Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων, ο γονέας/κηδεμόνας χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως, την ίδια ημέρα, τον εκπαιδευτικό της τάξης και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 6. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο ισχύει για τρία χρόνια για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄ τάξεων.
 7. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση έγκαιρης προσκόμισης Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και ανάλογης βεβαίωσης, σε έντυπο που αποστέλλεται, για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες και αθλητικούς αγώνες
 • Άφιξη στο σχολείο
 1. Το χρονικό διάστημα προσέλευσης των μαθητών είναι από τις 7.55 έως τις8.15. Η κεντρική είσοδος του σχολείου βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου 3.
 2. Οι μαθητές παραμένουν στο χώρο της μικρής αυλής και μετά το πέρας της πρωϊνής συγκέντρωσης ? προσευχής εισέρχονται στις τάξεις τους συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς της 1ης ώρας διδασκαλίας.
 3. Ο εφημερεύων εκπαιδευτικός κάθε ημέρας επιτρέπει την είσοδο στο σχολείο μετά το πέρας της πρόσευχης μέχρι τις 8:30.
 4. Μετά τις 8:30 όποιος/α μαθητής/τρια καθυστερήσει προσέρχεται στη Διεύθυνση συνοδεία του κηδεμόνα του ώστε να πάρει γραπτή άδεια για να μπει στην τάξη.
 • Αποχώρηση από το σχολείο
 1. Οι μαθητές δεν αποχωρούν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων  χωρίς άδεια.Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί για αυτό ο εκπαιδευτικός της τάξης ή η Διεύθυνση και εφόσον ο γονέας  υπογράψει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 2. Με τη λήξη του υποχρεωτικού πρωινού ωραρίου αποχωρούν οι μαθητές/τριες που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα με προτεραιότητα στην αποχώρηση για τα παιδιά των μικρών τάξεων. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο αποχωρούν στις 15:00 ή στις 16:00, ανάλογα με την ώρα που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Οι μαθητές που παρακολουθούν τους Ομίλους αποχωρούν με τη λήξη του μαθήματος σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε Ομίλου.
 3. Κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια δεν παραμένει στο χώρο του σχολείου μετά τη λήξη του υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος αν δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ή σε κάποιο Όμιλο Δημιουργικότητας.
 4. Η κεντρική είσοδος του σχολείου δεν ανοίγει σε καμία άλλη περίπτωση εκτός των προβλεπόμενων ωρών χωρίς άδεια της Διεύθυνσης ή του εφημερεύοντος εκπαιδευτικού.
 • Εμφάνιση

Η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι απλή, άνετη, να πληροί τους όρους υγιεινής και να επιτρέπει την χωρίς εμπόδια κίνηση των παιδιών στους χώρους του σχολείου και τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι, στη γυμναστική και στις δραστηριότητες των εργαστηρίων.

 • Σχολική τσάντα
 1. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τα βιβλία, τα τετράδια και τις εργασίες  ΜΟΝΟ των μαθημάτων της ημέρας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
 2. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια κάθε είδους, ηλεκτρονικές συσκευές (ειδικά καταγραφής ήχου και εικόνας), κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα αξίας σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
 3. Κατά τις σχολικές επισκέψεις, τα παιδιά δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
 4. Για κάθε απώλεια κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών ή αντικειμένων αξίας και μεγάλων χρηματικών ποσών, το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη.
 • Διάλειμμα
 1. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/τριες οδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς στο προαύλιο χωρίς να τρέχουν στις σκάλες στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη: οι τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄του 12/θεσίου και η Α-Β΄του 3/θεσίου στην μικρή αυλή (κόκκινη) και η Δ΄, Ε΄και Στ΄του 12/θεσίου, η Γ-Δ΄και Ε΄-Στ΄ του 3/θεσίου και το Μονοθέσιο στη μεγάλη αυλή του άλσους. Για τους/τις μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα ο χώρος διαλείμματος είναι η μεγάλη αυλή.
 2. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του 1ου και 2ου ορόφου. Κανένας μαθητής και για κανένα λόγο δεν μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του και η αίθουσα κλειδώνεται με ευθύνη των εκπαιδευτικών.
 3. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων ο χώρος παραμονής των μαθητών.
 4. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό / τουαλέτα).
 5. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να διαπληκτίζονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους προαύλιους χώρους.
 6. Όσοι μαθητές παίζουν παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια στις αυλές (π.χ. 4square), οφείλουν να τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού και να χρησιμοποιούν μόνο το αθλητικό υλικό του σχολείου.
 7. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, οι μαθητές προσέρχονται στα τμήματα με τάξη και κόσμια συμπεριφορά.
 • Επισκέψεις ? εκδηλώσεις
 1. Συνιστούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, για αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.
 2. Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των επισκέψεων-εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα.
 3. Στην περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση εορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα. Για παράδειγμα στις Εκδηλώσεις Ιστορικής Μνήμης ορίζεται η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι Όμιλοι Δημιουργικότητας.
 • Συμπεριφορά
 1. Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων. Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο.
 2. Ως παραβατική συμπεριφόρα που δεν συνάδει με το πνεύμα και τις αρχές του Σχολείου ορίζονται:
 • Η σωματική και η λεκτική βία προς οποιοδήποτε μέλος της σχολικής κοινότητας
 • Η φθορά των χώρων και της κινητής περιουσίας του σχολείου (έπιπλα κ.λπ.), καθώς και του εξοπλισμού των εργαστηρίων και της Αίθουσας Εκδηλώσεων
 • Η κλοπή αντικειμένων των συμμαθητών ή υλικών του σχολείου
 • Η παραβίαση των δικαιωμάτων των συμμαθητών
 • Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής του μαθήματος είτε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς είτε λόγω ελλιπούς προετοιμασίας ή παρακολούθησης
 1. Ως συνέπεια της παραβατικής συμπεριφοράς επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα στο μαθητή ή στη μαθήτρια ανάλογα με την πράξη του / της από τους εκπαιδευτικούς, τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Συνοπτικά τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή που έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι:

1ο Στάδιο

 • Παρατήρηση από τον/την εκπαιδευτικό (1η και 2η)
 • Επίπληξη από τον/την εκπαιδευτικό
 • Παρατήρηση από τη Διεύθυνση και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Επίπληξη από τη Διεύθυνση και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος και καταγραφή του συμβάντος

2ο  Στάδιο

Εάν παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα:

 • Μαθητής/τρια και εκπαιδευτικός ακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς και προσυπογράφουν πρωτόκολλο καλής συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση του 2ου σταδίου ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή κηδεμόνας.

3ο  Στάδιο

Εάν παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και μαζί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Καλεί το Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος, αφού ενημερωθεί για τα περιστατικά, συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες και από κοινού επιχειρούν την επίλυση του θέματος.
 • Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Μετά την αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων,  ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική απόφαση. Μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του μαθητή ή την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
 1. Σε συμβάντα που περιλαμβάνουν βεβαιωμένη φθορά των χώρων ή της κινητής περιουσίας του σχολείου, οι γονείς του μαθητή ή της μαθήτριας οφείλουν, αφού ενημερωθούν, να επιδιορθώσουν τη ζημιά.
 • Πολιτική προστασία
 1. Σε περίπτωση κινδύνου (π.χ. σεισμού), το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί και έχει εμπεδωθεί στις ασκήσεις για την καλύτερη ετοιμότητα προσωπικού και μαθητών.
 2. Οι μαθητές/τριες ακολουθούν ΠΑΝΤΟΤΕ την ίδια ΕΞΟΔΟ κατά την προσέλευση ή την αποχώρησή τους καθώς και κατά τα διαλείμματα.
 3. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν βρίσκονται στις δικές τους αίθουσες, αλλά σε άλλο χώρο του διδακτηρίου (λ.χ. στις αίθουσες του Ολοήμερου προγράμματος, στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στο εργαστήρι Η/Υ), ακολουθούν τις οδηγίες του διδάσκοντος εκπαιδευτικού σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο εκκένωσης.