ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023)

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ. – ΚΩΔΙΚΟΙ
ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

078932, 418096, 173042, 083925, 682059, 708641, 713062, 851320, 365912,
352981, 154293, 358194, 362794, 093658, 420168, 318475, 610439, 261750, 509742,
763120, 106839, 215469, 692734, 750814, 394071, 168793, 495783, 042857, 058297,
097526, 906428, 218496, 689073, 712569, 710584, 425760, 618795, 704281, 081452,
603841, 107256, 670489, 245930, 860413

ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ. – ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

082971, 068421, 018532, 607351, 230451, 341567, 253084, 958472

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ. – ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

980516, 437081, 947063, 218603

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023)

Μετά από τον τελικό έλεγχο, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες των υποψηφίων μαθητών/μαθητριών για την κλήρωση της Α’ Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ-ΡΑΛΛΕΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-3DownloadΤΡΙΘΕΣΙΟ-ΡΑΛΛΕΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-3DownloadΜΟΝΟΘΕΣΙΟ-ΡΑΛΛΕΙΩΝ_ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-3Download

Παρακαλείστε οι αιτούντες να εκτυπώσετε εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή σας από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps  για να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ισχύ είναι μόνο η αίτηση που μπορείτε να ανακτήσετε και να εκτυπώσετε από την πλατφόρμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ-2DownloadΤΡΙΘΕΣΙΟ-1DownloadΜΟΝΟΘΕΣΙΟ-1Download

Αφού ενημερωθούν από τους ανωτέρω προσωρινούς πίνακες, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να εκτυπώσουν την αίτησή τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν, εκ νέου, προσεκτικά τα στοιχεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, άμεσα ενημερώνετε σχετικά τη σχολική μας μονάδα με υπεύθυνη δήλωση και τη σχετική διόρθωση μέχρι την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022.

Μετά τον τελικό έλεγχο των αιτήσεων από τη Διεύθυνση του σχολείου μας, και εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, την Τετάρτη 13.04.3022 θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων μαθητών/μαθητριών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα

  1. Υ.Α. 28270/Δ6/14-3-2022 με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»
  2. Κ.Υ.Α. 2340/Δ6 ΦΕΚ_Β’_983_3-3-22 «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» Απόφαση ΔΕΠΠΣ 19/ΔΕΠΠΣ/ 14-3-2022 «Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23 με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου»

η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα κατάθεσης αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai- mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/ .

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ Τάξη του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμείτε να συμμετέχουν τα παιδιά σας στην κλήρωση για εισαγωγή στο σχολείο μας θα πρέπει παράλληλα να εγγράψετε, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022, τους μαθητές/τις μαθήτριες στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσετε τη θέση τους σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθούν μέσω της κλήρωσης στο Πειραματικό Σχολείο.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ