Πατήστε ΕΔΩ για τη σχετική υπουργική απόφαση.

Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων) είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης. Διοικητικά τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και παιδαγωγικά βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης, ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που ανακύπτουν και καθίστανται αρμοδίως αντικείμενο ενασχόλησής τους. Επιπλέον, συνεπικουρούν τον/τη Διευθυντή/ντρια και τον/την Υποδιευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας στο έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Στο 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ., για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν επιλεγεί, ανά γνωστικό πεδίο, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί ως ενδοσχολικοί συντονιστές:

Συντονιστές Εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Δασκάλων): Μαρινοπούλου Βασιλική (για τις τάξεις Α, Β και Γ), Κορακή Άννα (για τις τάξεις Δ, Ε και Στ)

Συντονίστρια Εκπαιδευτικών ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας): Παπαδοπούλου Ευδοξία

Συντονίστρια Εκπαιδευτικών ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής): Μπακάλη Αλεξάνδρα