Πατήστε ΕΔΩ για τη σχετική απόφαση.

Σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια εισάγεται ο θεσμός του  Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της  διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου και την επίλυση προβλημάτων, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του, σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης.

Στο 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ., για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δασκάλων) ως παιδαγωγικοί σύμβουλοι – μέντορες:

Γκανά Βασιλική (για ομάδα εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης)

Τσέρκη Μαρία (για ομάδα δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων)