Πατήστε ΕΔΩ για το επίσημο site του έργου.

Το έργο Geeks 4 Education (2020-1-FR01-KA201-080023) συνιδρύθηκε ως Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο Στρατηγικών Συνεργασιών ΚΑ2 στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως δράση συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το έργο έχει διάρκεια 36 μηνών (Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2023) και συμμετέχουν σε αυτό δώδεκα (12) εταίροι από επτά (7) διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο).

Από τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά συμμετέχουν στο έργο οι εκπαιδευτικοί Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) και Θεοδόση Αγγελική (ΠΕ86 Πληροφορικής).

Πιλοτική εφαρμογή IO3 educational format (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2023)

Η πιλοτική εφαρμογή στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τίτλο IDEA, από τους μαθητές/τις μαθήτριες των τάξεων Β1 και Γ1, με στόχο την εκμάθηση/εμπέδωση των τεσσάρων μαθηματικών πράξεων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια πριν και μετά την εφαρμογή, ενώ διοργανώθηκε focus group μετά την λήξη του testing (Μάιος 2023). Κύριοι στόχοι του focus group είναι να διερευνήσει τις εμπειρίες, τις στάσεις, τα συναισθήματα, τις απόψεις και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών και μαθητών) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αλλά και μετά από αυτή, καθώς επίσης την ενδεχόμενη μελλοντική εφαρμογή του παιχνιδιού από τις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες.