Στις μέρες μας συχνότατα ερχόμαστε, εμείς και τα παιδιά μας, αντιμέτωποι με το φαινόμενο της βίας. Ειδικότερα το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας φαίνεται πως προσλαμβάνει διαστάσεις ενώ σύμφωνα με σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, διεθνείς και εγχώριες, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου διαδραματίζει η συνεργασία και κοινή δράση οικογένειας και σχολείου.

Ως εκ τούτου τίθενται κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αναζητούν απαντήσεις προς την κατεύθυνση της εξάλειψης του φαινομένου. Πώς ορίζεται το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα; Με ποιες μορφές εκδηλώνεται; Ποια είναι τα αίτια της εκδήλωσης του φαινομένου; Τι μπορεί να κάνει σχολείο και οικογένεια για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου; Είναι δυνατόν το σχολείο ή η οικογένεια να λειτουργήσουν προληπτικά ή κατασταλτικά ως μονάδες ή απαιτείται μια συστημική προσέγγιση του φαινομένου για τη εξάλειψή του στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας;

Στο πλαίσιο της συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας, την Τετάρτη 23.11.2022 και ώρα 18.30 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας εκδήλωση με θέμα την Ενδοσχολική Βία, με ομιλητή τον κ. Θεολόγο Χατζηπέμου, Επίκουρο Καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν γονείς και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Ο κ. Χατζηπέμου αναφέρθηκε κυρίως στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φαινομένου καθώς και στα αίτια και στις επιπτώσεις της εκδήλωσής του για τους εμπλεκομένους. Ανέδειξε, επίσης, τον γονεϊκό ρόλο στην ενδυνάμωση των παιδιών και ανέπτυξε καλές πρακτικές για τον σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα, επικεντρώθηκε εμφατικά στην αναγκαιότητα της συστημικής προσέγγισης και συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου και στην αξία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας μέσω της συχνής επαφής και επικοινωνίας, παρουσιάζοντας σχετικά μοντέλα πρόληψης και αντιμετώπισης στον χώρο του σχολείου. Ακολούθησε συζήτηση, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να θέτουν καίρια ερωτήματα, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προσφορά εδεσμάτων από τους μαθητές του Ομίλου Διατροφικής Αγωγής και Αυτοφροντίδας του σχολείου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα άρθρα: