ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ενδοσχολική συντονίστρια Αγγλικής Γλώσσας: Παπαδοπούλου Ευδοξία

Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δια ζώσης συσκέψεις και δράσεις ανά μήνα

Νοέμβριος 2022

1η Συνάντηση Ενδοσχολικού Συντονισμού 4-11-2022

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Let’s get to know each other ( areas of interest/studies)

 2. Your expectations about our monthly meetings

 3.  Characteristics of effective teaching practice

 4.  Your teaching profiles ( your principles and focal points/ preferences on teaching)

 5. Teaching at Ralleia Experimental Schools- A’ Class ( welcoming, meeting and/ or informing the parents of newcomers)

 6. Units/ Lessons covered in September and October. 

 7. Issues you would like to discuss, possible questions, problems, etc.

Επιπλέον δόθηκε στους εκπαιδευτικούς ένα Σχεδιάγραμμα    προγραμματισμού ύλης για μηνιαία καταγραφή και συντονισμό της διδακτέας ύλης, ανά τάξη.

 Δόθηκε, επίσης, έντυπο υλικό αναφορικά με το 3ο θέμα συζήτησης.

Σε αυτό το στάδιο είχε  ήδη καταρτιστεί και σταλεί  στη Διεύθυνση του Σχολείου ο Αρχικός Προγραμματισμός Δράσεων και Ενεργειών του έτους, σύμφωνα με τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Ενδοσχολικών Συντονιστών, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4 σχετική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

Δεκέμβριος 2022

2η Συνάντηση Ενδοσχολικού Συντονισμού 2-12-2022

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 1.Units/ Lessons to be covered in December  

 2.Characteristics of effective teaching practice

 3. Assessment and marking at Ralleia Experimental Schools

 4. Collaborating with / informing parents on student progress

 5. Issues you would like to discuss, possible questions, problems, etc.

 6. Webinar on Special Educational Needs and Disabilities (S.E.N.D.) in E.L.T.

Κατά την ανωτέρω συνάντηση οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις ισχύουσες διατάξεις ως προς τη βαθμολόγηση στο Δημοτικό  Σχολείο, ενόψει της παράδοσης βαθμολογίας για το Α΄ Τρίμηνο.

Δράση επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

Mε αφορμή του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αναπήρων, συνδεθήκαμε με το British Council του Λονδίνου για να παρακολουθήσουμε το Webinar ” Creating the inclusive classroom- practical first steps” από την Marie Delaney, έως τις 13.30 μμ. 

Το event συνεχίστηκε με διαφορετικά, πολύ ενδιαφέροντα, Webinars και  τέλος διεξήχθη Panel discussion, έως τις 16.00 μμ., της ίδιας ημέρας.

 Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν όλα τα webinars της ημέρας και πήραν και τις σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης και από αυτά..

Ιανουάριος 2023

3η Συνάντηση Ενδοσχολικού Συντονισμού 2-1-2023

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

Ανταλλαγή καλών πρακτικών στη Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές Πρώιμης Ηλικίας

 Κατά την  παραπάνω δράση διεξήχθη Δειγματική Διδασκαλία στην Α΄     Τριθεσίου του σχολείου μας, από την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας κ. Στέλλα Σπανού, με την συνεργασία της Σχολικής Συμβούλου κ. Μπάλιου Ελένης. Μετά τη διδασκαλία, ακολούθησε ανάλυση, αναστοχασμός και συζήτηση για τη διδασκαλία από την κ. Μπάλιου και τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής του σχολείου μας.

Φεβρουάριος 2023

4η Συνάντηση Ενδοσχολικού Συντονισμού 24-2-2023

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1.Units/ Lessons  covered in February 

2.Mentoring at Ralleia Experimental Schools

3.Projects you are involved in, this year

4. Issues you would like to discuss, possible questions, points to consider, etc.

Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής του σχολείου μας παρακολούθησαν επικαιροποιημένη Επιμόρφωση Μεντόρων 2022-2023 από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στις 19-2-2023.

Η κ. Αγγελική Λαδά έκανε διδασκαλία για όλους τους φοιτητές του Τ.Α.Γ.Φ. που κάνουν Πρακτική Άσκηση στο σχολείο μας για την ΣΤ’ Τάξη την οποία παρακολούθησαν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί Αγγλικής του σχολείου μας, οι οποίες δεν διδάσκουν στην ΣΤ’ Τάξη.

Μάρτιος 2023

5η Συνάντηση Ενδοσχολικού Συντονισμού 17-3-2023

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. .Mentoring at Ralleia Experimental Schools- Teachers’  Issues -Questions
  • Observations, Consultation, Planning of the Students’  Activities

Οι κ. Παπαδοπούλου Ευδοξία και Στέλλα Σπανού, εκπαιδευτικοί Αγγλικής του Σχολείου μας, έκαναν διδασκαλία για όλους τους φοιτητές του Τ.Α.Γ.Φ. που κάνουν Πρακτική Άσκηση στο σχολείο μας, για τη Β’ Τάξη και Α’ Τάξη, αντίστοιχα. Τις διδασκαλίες παρακολούθησαν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί Αγγλικής του σχολείου μας, οι οποίες δεν διδάσκουν στις Α’ και Β’ Τάξεις.

Μάιος 2023

 6η Συνάντηση Ενδοσχολικού Συντονισμού 26-5-2023

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1.Mentoring at Ralleia Experimental Schools- Teachers’  Issues -Questions, Problems, as we move towards the end of the Mentoring Period

2.Observations, Consultation, Planning of the Students’  Activities and Independent teaching

3.Assessment of the Student Teachers’ Teaching performance throughout their teaching practice in our school

4. End of the school year general comments and views regarding ELT Teaching αt Ralleia Schools

Ο προγραμματισμός ύλης για την κάθε τάξη ήταν απόλυτα ικανοποιητικός σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συνεπής και ανάλογος των ωρών που διατίθενται για διδασκαλία και δραστηριότητες στο σχολείο. Η διδακτέα ύλη καλύφθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Κατά την τελευταία αυτή συνεργασία έγινε και ο τελικός απολογισμός του Συντονιστικού έργου, από τη Συντονίστρια. Οι  εκπαιδευτικοί και αυτές  επισήμαναν τη σημασία της Ενδοσχολικής συνεργασίας,  τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων  και ιδεών, καθώς και τη λήψη κοινών αποφάσεων μέσα σε απόλυτα φιλικό, συνεργατικό κλίμα.

 Στο εξαιρετικό κλίμα συνετέλεσε και ο επαγγελματισμός και η συνέπεια των εκπαιδευτικών, οι οποίες αποδείχθηκαν επαρκέστατες στο διδακτικό τους έργο.

Θεωρώ ότι όλη η Διαδικασία Συντονισμού, ανά γνωστικό αντικείμενο αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και παρέχει στήριξη στους εκπαιδευτικούς, και τη διεύθυνση του σχολείου.

Αναφορικά με τις δυσκολίες που συναντήσαμε, αυτές σχετίζονται κυρίως με τον παράγοντα εύρεσης κοινού χρόνου, ως προς τις συναντήσεις και τις διδασκαλίες, λόγω των πολυπληθών έργων και δραστηριοτήτων του σχολείου μας.

Επιπλέον, δυσκολία υπήρξε στην αναζήτηση εισηγητών καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και άλλων ειδικών, εφόσον δεν καρποφόρησαν σχετικές προσπάθειες  με τη Σχολική Σύμβουλο  αλλά και το Τ.Α.Γ.Φ.  ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α..

Εύχομαι με την εμπειρία που διαμορφώθηκε αυτή τη χρονιά, να υποστηριχθεί ουσιαστικότερα η προσπάθεια πλαισίωσης των Συντονιστών για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2022-2023

1. Online event: Special Educational Needs and Disabilities in English Language Teaching

Σε συνδυασμό με την καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από τον Ο.Η.Ε. και την απαραίτητη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα  των ατόμων με ειδικά χαρακτηριστικά, και με στόχο την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Σχολείο μας,  διοργανώθηκε η διασύνδεση με τον Οργανισμό για τη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας του Βρετανικού Συμβουλίου Λονδίνου και παρακολούθηση των ακόλουθων ομιλιών από τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας του Σχολείου μας:

Marie Delaney: Creating the inclusive classroom – practical first steps

Katy Asbury: Inclusive teaching principles and strategies

Sarah Smith: Supporting students who have ADHD

Ozgu Ozturk and Tuba Kizilkan: Divergence in EFL Teaching: Supporting Neurodivergent Students

2. Πραγματοποίηση Δειγματικής Διδασκαλίας, στο πλαίσιο του Ενδοσχολικού Συντονισμού, αναφορικά με τη Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε ‘ YoungLearners’ από την Εκπαιδευτικό ΠΕ06 του Σχολείου μας κ. Στέλλα Σπανού, υπό την εποπτεία της Συμβούλου για την Αγγλική Γλώσσα κ. Ελένης Μπάλιου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τη μεθοδολογία της εν λόγω διδασκαλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ,  ΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κατά το διδακτικό έτος 2022-2023 θα γίνουν συναντήσεις εργασίας με τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, με συχνότητα μία (1) ανά μήνα για όλη τη  τη διάρκεια του σχολικού έτους . Η έναρξη των συναντήσεων θα γίνει το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και γενικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Προγραμματισμός διδακτέας ύλης, σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των τάξεων.

2. Σχεδιασμός και οργάνωση τριών διδασκαλιών διαφορετικών τάξεων.

3. Εντοπισμός προβληματισμών, αναφορικά με τη διδασκαλία και τη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία.

4. Ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών.

5. Χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και αξιολόγηση αυτών, από την εφαρμογή τους στην τάξη.

6. Παρακολούθηση και εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών/τριών όλων των τάξεων.

7.   Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

 ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Ενδοσχολικού Συντονισμού είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και η βελτίωση της  ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, επικουρικά με τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, για τη διαμόρφωση μίας αποτελεσματικής κοινότητας μάθησης.

Οι δράσεις και ενέργειες που προβλέπονται, ανά μήνα, κατατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

            MHΝΕΣ                  ΘΕΜΑΤΑ
ΝοέμβριοςΑνάληψη της Α’ Δημοτικού στα Ράλλεια ΠΕΙ.Σ, διδακτικό εγχειρίδιο, αρχική ενημέρωση γονέων.   Συζήτηση προβληματισμών, άρση δυσχερειών και ανταλλαγή θετικών πρακτικών με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.   Προγραμματισμός διδακτέας ύλης, ανά τάξη.
ΔεκέμβριοςΣυνεργασία για τη βαθμολόγηση των μαθητών- διαφοροποιημένη διδασκαλία-διαφοροποιημένη αξιολόγηση.   Συζήτηση περιπτώσεων-ανταλλαγή απόψεων.   Α’ Διδασκαλία   Συζήτηση  
ΙανουάριοςΣχέσεις με τους γονείς   Ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και θετικών πρακτικών.   Mentoring φοιτητών ΤΑΓΦ
ΦεβρουάριοςΣχέσεις με τους μαθητές   Διαχείριση τάξης -Αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Συζήτηση-ανταλλαγή πρακτικών
Μάρτιος  Β’ Διδασκαλία   Συζήτηση  
ΑπρίλιοςΓ’ διδασκαλία   Συζήτηση
Μάιος  Νέα εργαλεία διδασκαλίας- αξιοποίηση-ανταλλαγή απόψεων
Ιούνιος  Τελική αποτίμηση σχολικής χρονιάς   Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων-θετικά σημεία- ανάγκες.