ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2022-2023

1. Online event: Special Educational Needs and Disabilities in English Language Teaching

Σε συνδυασμό με την καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία από τον Ο.Η.Ε. και την απαραίτητη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα  των ατόμων με ειδικά χαρακτηριστικά, και με στόχο την αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στο Σχολείο μας,  διοργανώθηκε η διασύνδεση με τον Οργανισμό για τη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας του Βρετανικού Συμβουλίου Λονδίνου και παρακολούθηση των ακόλουθων ομιλιών από τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας του Σχολείου μας:

Marie Delaney: Creating the inclusive classroom – practical first steps

Katy Asbury: Inclusive teaching principles and strategies

Sarah Smith: Supporting students who have ADHD

Ozgu Ozturk and Tuba Kizilkan: Divergence in EFL Teaching: Supporting Neurodivergent Students

2. Πραγματοποίηση Δειγματικής Διδασκαλίας, στο πλαίσιο του Ενδοσχολικού Συντονισμού, αναφορικά με τη Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε ‘ YoungLearners’ από την Εκπαιδευτικό ΠΕ06 του Σχολείου μας κ. Στέλλα Σπανού, υπό την εποπτεία της Συμβούλου για την Αγγλική Γλώσσα κ. Ελένης Μπάλιου. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τη μεθοδολογία της εν λόγω διδασκαλίας.