1ο12ΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕ70
Βασιλική Μαρινοπούλου (Α, Β, Γ τάξεις)
Άννα Κορακή (Δ, Ε, ΣΤ τάξεις)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Με βάση τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ενδοσχολικού Συντονιστή, σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4/24/8/2022, συντάσσεται η παρούσα απολογιστική έκθεση η οποία αφορά τη γενική αποτίμηση του έργου των ενδοσχολικών συντονιστών για το σχολικό έτος 2022-2023. Το έργο των δύο ενδοσχολικών συντονιστών από την ανάληψη των καθηκόντων τους έχει ως ακολούθως και σε συνάφεια με τον αρχικό τους σχεδιασμό:
α) Συντάχθηκε και εστάλη υπόμνημα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου με τον αρχικό σχεδιασμό των Ενδοσχολικών Συντονιστριών
β) Πραγματοποιήθηκαν σε μηνιαία βάση, διά ζώσης συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις, συσκέψεις μεταξύ ενδοσχολικών συντονιστών με τα μέλη των επιμέρους ομάδων με στόχο την υποστήριξη, ανατροφοδότηση, συζήτηση και αναστοχασμό σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, προτάσεις σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, ανταλλαγή, ιδεών, καλών πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων.
β) Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ των ενδοσχολικών συντονιστριών της σχολικής μονάδας με στόχο τον αναστοχασμό και την διαμορφωτική αξιολόγηση του αρχικού σχεδιασμού σε πνεύμα ανοιχτής και άμεσης επικοινωνίας
γ) Για την εποπτεία και παρακολούθηση του ετήσιου προγραμματισμού της διδακτέας ύλης, αξιοποιήθηκε ο Ετήσιος Προγραμματισμός και τα Χρονοδιαγράμματα Διδακτέας Ύλης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και Εξορθολογισμού της Ύλης για όλες τις τάξεις, ώστε να γίνει ορθή διαχείριση της διδακτέας ύλης και του διδακτικού χρόνου, πάντοτε ωστόσο με γνώμονα τον ρυθμό και τις ανάγκες των μαθητών των
τμημάτων.
δ) Δημιουργήθηκε φάκελος/αρχείο με πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό προς διαχρονική αξιοποίηση από όλα τα μέλη των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Ειδικότερα, ο φάκελος περιλαμβάνει φυλλάδια εργασίας α) 28η Οκτωβρίου 1940, β) ταινία μικρού μήκους ΙΑΝ, γ) ταινία μικρού μήκους LOU, δ) ταινία «RAISE THE BAR”, ε) εκπαιδευτικό υλικό CROCUS για το Ολοκαύτωμα, ε) υλικό εργαστηρίων δεξιοτήτων για την Ε΄τάξη.
ε) Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 6 ωριαίες διδασκαλίες, 3 για καθεμία ενδοσχολική συντονίστρια σε συνεργασία με τον ΣΕΕ. Συγκεκριμένα:

  1. Η ενδοσχολική συντονίστρια Βασιλική Μαρινοπούλου πραγματοποίησε μία (1) μονόωρη διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας για το Γ1 την Τρίτη 14/2/2023, μία (1) μονόωρη διδασκαλία στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Α2 και μία (1) μονόωρη διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών για το Β1 30/5/2023.
  2. Η ενδοσχολική συντονίστρια Άννα Κορακή πραγματοποίησε μία (1) δίωρη διδασκαλία στο μάθημα της Γλώσσας για την επιχειρηματολογία στο Δ2 την Τρίτη 30/5/2023 και μία (1) μονόωρη στο μάθημα της Ιστορίας για το Δ1 την Τετάρτη 31/5/2023.
    Τις δειγματικές διδασκαλίες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μέλη των ομάδων με στόχο α) την ετεροπαρατήρηση, β) τη συζήτηση και τον αναστοχασμό επί των διδακτικών στόχων και το περιεχόμενη της διδασκαλίας, γ) τα διδακτικά εργαλεία και τις μεθόδους, και δ) την επαγγελματική ενδυνάμωση του συνόλου των μελών.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών
της σχολικής μονάδας έγιναν ενέργειες:
1) Προς την καλλιέργεια της ιδέας της ετεροπαρατήρησης διδασκαλίας μεταξύ ομοτέχνων (δειγματικές διδασκαλίες, διανομή άρθρου, συζητήσεις καλών πρακτικών και εργαλείων, προτάσεις και υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων π.χ. «Η Βιβλιοθήκη βγαίνει στην αυλή», αποστολή υλικού για τη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων)
2) Πρόσκληση επαγγελματία ψυχικής υγείας κου Θ. Χατζηπέμου, Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας στο ΠΑΔΑ και εκδήλωση στον χώρο του σχολείου με θέμα τον Ενδοσχολικό Εκφοβισμό
3) Πρόταση και συντονισμός διεβδομαδιαίας υλοποίησης δράσεων από το σύνολο εκπαιδευτικών και μαθητών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου
4) Διεξαγωγή δίωρου σεμιναρίου από την Ενδοσχολική Συντονίστρια Άννα Κορακή στις/στους εκπαιδευτικούς των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος IPAD ONE TO ONE (19/10/22)
5) Διεξαγωγή ενδοσχολικού σεμιναρίου από την Ενδοσχολική Συντονίστρια Βασιλική Μαρινοπούλου στις εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης για την αξιοποίηση του λογισμικού CPAT (20/10/22)
Τέλος, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών για την Ιστορία και τα Μαθηματικά καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος IPAD ONE TO ONE.
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μέσω Webex την Πέμπτη 25/5/2023 με σκοπό τον απολογισμό του έργου των ενδοσχολικών συντονιστριών.
Επισημαίνονται ως σημαντικές δυσκολίες:
α) Ο σημαντικά περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δειγματικών διδασκαλιών-ετεροπαρατήρηση και συζητήσεις επί των παιδαγωγικών και διδακτικών εμπειριών κατά τη σχολική καθημερινότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών
β) Η έλλειψη σαφούς καθηκοντολόγιου
γ) Η απουσία σεμιναρίων πριν και κατά την ανάληψη καθηκόντων
Τέλος, σημειώνεται ότι κύριο μέλημα των Ενδοσχολικών Συντονιστριών ήταν η υποστήριξη, η καλλιέργεια της συνεργασίας και η ανοιχτή επικοινωνία όλων ως μέλη της σχολικής κοινότητας με στόχο την απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία.