Στο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό όλων των βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή δράση Job Shadowing (Erasmus+) παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε ένα σχολείο εταίρο ή σε κάποιον συναφή οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, στο σχολείο μας θα πραγματοποιηθούν δύο δράσεις Job Shadowing τον Μάρτιο (13-18 Μαρτίου) – συγκεκριμένα:

ΔΡΑΣΗ 1

Εμπλεκόμενες Σχολικές Μονάδες: IC Vittorio Emanuele III, Palermo, Italy – 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων Πειραιά

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Piero Romano – Δάσκαλος, Μαρία Ρέλλια – Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας/Διευθύντρια Ραλλείων, Αικατερίνη Παπασιμάκη, Δασκάλα

Στο πλαίσιο της εισαγωγικής επίσκεψης του Ιταλού εκπαιδευτικού στα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2022, καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι της μετακίνησης και συμφωνήθηκε από κοινού ότι τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Tην απόκτηση γνώσεων για τους ρόλους και τις ευθύνες των μελών του διδακτικού προσωπικού των Ραλλείων (εμπειρίες – συζητήσεις)
  • Την κατανόηση λειτουργίας ενός πειραματικού σχολείου
  • Την ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών (ετεροπαρατήρηση – παρακολούθηση διδασκαλίας) και την απόκτηση δεξιοτήτων

Ο Ιταλός εκπαιδευτικός επισκέφθηκε τάξεις του σχολείου και συζήτησε με τους εκπαιδευτικούς για την εμπειρία τους στο Πειραματικό σχολείο. Παράλληλα, υπογράφτηκε το συμφωνητικό μεταξύ των δύο σχολείων που καθορίζει λεπτομερώς το πλαίσιο της συνεργασίας.

ΔΡΑΣΗ 2

Εμπλεκόμενες Σχολικές Μονάδες: Simav Atatürk İlkokulu, Turkey – 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων Πειραιά

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Fadime OKUMUS SARIKAYA – Δάσκαλα, Zeliha OZSOY – Δασκάλα, Μαρία Ρέλλια – Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας/Διευθύντρια Ραλλείων

Τον Μάρτιο του 2023, ο Ιταλός εκπαιδευτικός και οι δύο εκπαιδευτικοί από την Τουρκία επισκέφθηκαν το σχολείο μας. Παρακολούθησαν τους Έλληνες συναδέλφους να διδάσκουν μαθήματα όπως Ιστορία, Μαθηματικά, Αγγλικά, Μουσική, Εικαστικά, Φυσική Αγωγή και συζήτησαν μαζί τους διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και χρήση εποπτικών μέσων. Παράλληλα, επισκέφθηκαν μέρη ιστορικού ενδιαφέροντος – Μουσείο Ακρόπολης, Παρθενώνας, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά.