Ο σχεδιασμός και η συγκρότηση Ομίλου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ως κύριο προσανατολισμό την  έρευνα και τη λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος. Οι μαθητές μελετούν οικολογικά θέματα (κλιματική αλλαγή, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αστικό και περιαστικό πράσινο, φωτοσύνθεση) και, μέσω της βιωματικής προσέγγισης, αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία σχολικού κήπου και πράσινης αυλής, παρεμβαίνοντας και βελτιώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα του περιβάλλοντος του σχολείου. Υιοθετούν στάσεις ζωής που θα τους κάνουν υπεύθυνους ενεργούς πολίτες με αίσθημα ευθύνης στη βελτίωση του μικρόκοσμού τους, ξεκινώντας από το μπαλκόνι του σπιτιού τους ή την αυλή του  σχολείου τους.

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαρή Φωτεινή (ΠΕ70) – Τζακώστα Θεοδώρα (ΠΕ70)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Δευτέρα, 13.30-15.00 (κάθε εκπαιδευτικός θα αναλάβει ένα τμήμα του Ομίλου, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Β’, Γ’ (1ο Τμήμα, κ. Μαρή) – Δ’, Ε’, Στ’ (2ο Τμήμα, κ. Τζακώστα)

Οι Όμιλοι Περιβάλλοντος Ι και ΙΙ είχαν ως κύριο  προσανατολισμό  την  έρευνα  και τη λύση  ενός  περιβαλλοντικού  προβλήματος. Οι μαθητές μελέτησαν οικολογικά θέματα και μέσω της βιωματικής προσέγγισης απέκτησαν δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία σχολικού κήπου και πράσινης αυλής,  παρεμβαίνουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος του σχολείου. Υιοθέτησαν στάσεις  ζωής που θα τους κάνουν υπεύθυνους ενεργούς  πολίτες με  αίσθημα  ευθύνης στη  βελτίωση του μικρόκοσμού τους .Συγκεκριμένα:

Ο σχολικός κήπος αποτέλεσε εργαλείο αξιοποίησης στην εκπαίδευση για την αειφορία.

Οι μαθητές παρατήρησαν τον φυσικό κόσμο του κήπου και ήρθαν σε επαφή με την έννοια της μεσογειακής βιοποικιλότητας (σύνδεση με την κλιματική αλλαγή)

Αναγνώρισαν τα μεσογειακά φυτά, κηπευτικά και λουλούδια

Κατανόησαν τον τρόπο δημιουργίας ενός κήπου (επιλογή φυτών, παρτέρια κτλ)

Συνειδητοποίησαν τον κρίσιμο ρόλο του νερού (ποσότητα, ποιότητα)

Απόλαυσαν την περιήγηση στο σύνολο του κήπου αλλά σε κάποιες γωνιές του

Αισθάνθηκαν δημιουργικοί εκτελώντας απλές εργασίες κηπουρικής αναπτύσσοντας  τις κατάλληλες δεξιότητες.

Βίωσαν τον χώρο του κήπου ως έναν ανοιχτό χώρο βιωματικής εκπαίδευσης που μπορεί να αγγίξει πολλά πεδία μάθησης (βιολογία, μαθηματικά, λογοτεχνία, αισθητική αγωγή κλπ)

Πρώτο τρίμηνο:

 1. Ενασχόληση με τη μεσογειακή βλάστηση – Αναγνώριση των φυτών με τη βοήθεια εκπαιδευτικού υλικού.
 2. Φύτευση φυτών σε παρτέρια
 3. Δημιουργία μικρού θερμοκηπίου
 4. Παρατήρηση των χαρακτηριστικών των φυτών και υπόθεση εξήγησης για τον λόγο επιλογής τους (σύνδεση με το κλίμα της περιοχής).

Δεύτερο τρίμηνο:

 • Παρατήρηση ποτιστικού – Δραστηριότητα για την οικονομία του νερού.
 • Κατασκευή φυτολογίου.
 • Προτάσεις στην ολομέλεια κάθε ομάδας με στόχο την βελτίωση της κατάστασης του παρτεριού.
 • Κατασκευή μικρού κομποστοποιητή στην άκρη του πευκοδάσους

         Τρίτο τρίμηνο

 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια με αφορμή τον κήπο (ανάλογα την ηλικία, την εποχή και τις καιρικές συνθήκες της ημέρας).
 • Οικολογικά παιχνίδια στην αυλή
 • Παρουσίαση δράσεων στην Ημέρα παρουσίασης Ομίλων στην κοινότητα του σχολείου με παιχνίδια οικολογικά

Κατά τη διάρκεια  της χρονιάς:

 1. Συνεργατικές δραστηριότητες με τον Όμιλο Διατροφής
 2. Κηπουρικές εργασίες (ανάλογα με την εποχή και την ηλικία των μαθητών)

Από την τελική παρουσίαση του Ομίλου