Δεν είναι τυχαίο που το σκάκι είναι γνωστό ως το παιχνίδι των βασιλιάδων. Όσο η Επιστήμη προχωρά, τόσο πιο πολλά μαθαίνουμε για τον εγκέφαλο και βρίσκουμε νέα οφέλη που προσφέρει η ενασχόληση με το σκάκι. Αρχικά, αυξάνει τη νοημοσύνη, εξασκώντας τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, καθώς και την πρωτότυπη και εφευρετική σκέψη. Βελτιώνει την μνήμη και την ικανότητα επίλυσης διαφόρων προβλημάτων. Ένα παιχνίδι σκακιού είναι σαν ένα μεγάλο πάζλ που προσπαθεί σαν το λύσεις πιο γρήγορα από τον αντίπαλο σου, που όμως έχει το στοιχείο του αβέβαιου καθώς ο αντίπαλος κάθε λεπτό αλλάζει τις παραμέτρους του προβλήματος. Αυξάνει τη συγκέντρωση και την ικανότητα μελέτης, στρατηγικού σχεδιασμού και πρόβλεψης.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Πιπικάκης Μιχαήλ (ΠΕ70)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Πέμπτη, 13.30-15.00 (2 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Α’, Β’, Γ’

Αποτίμηση Ομίλου

Ο Όμιλος εντάχθηκε στη θεματική των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Μέσω της ενασχόλησης των μικρών μαθητών/μαθητριών με το σκάκι, επιδιώχθηκε τα παιδιά να αναγνωρίζουν το καθένα ξεχωριστά τα πιόνια του παιχνιδιού, να θυμούνται τις διαφορετικές κινήσεις του κάθε πιονιού και να είναι σε θέση μόνα τους να διεξάγουν μια παρτίδα από την αρχή μέχρι το τέλος της.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023, έγινε η εκμάθηση βασικών κανόνων και κινήσεων. Ιανουάριο με Μάρτιο του 2024, έγινε η εκμάθηση ειδικών κινήσεων και κανόνων (Ροκέ, αλ Πασάν κ.ά.) και βασικών ανοιγμάτων. Τέλος, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου-Μαϊου 2024 καλλιεργήθηκαν δεξιότητες και στρατηγικές.