Οι Δραστηριότητες-Πειράματα STEM/STEAM θα βοηθήσουν τα παιδιά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, εφευρετικότητα, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα), στον πειραματισμό (μέσα από το πείραμα θέτονται ερωτήματα, γίνεται εξερεύνηση, προχωρούμε σε δημιουργία, προβλέψεις, συμπεράσματα), στην απόκτηση γνώσεων σε βασικές έννοιες (πυκνότητα, στατικός ηλεκτρισμός, επιφανειακή τάση, κέντρο βάρους κ.ά.), στην ενθάρρυνση της περιέργειας και του ενθουσιασμού και στην κατασκευή και επίλυση προβλημάτων με καλλιτεχνική και δημιουργική ματιά, πάντα με παιγνιώδη μορφή. Η γνώση για τη λειτουργία του κόσμου γύρω μας παίρνει άλλη διάσταση μέσω του STEM/STEAM.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ντοά Αρτεμισία (ΠΕ70)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη, 13.30-15.00 (2 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Ε’, Στ’

Οι Δραστηριότητες-Πειράματα STEM/STEAM βοήθησαν τα παιδιά στα ακόλουθα σημεία:

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η εφευρετικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα.
  • Μέσα από το πείραμα: θέτονται ερωτήματα, γίνεται εξερεύνηση, προχωρούμε σε δημιουργία, προβλέψεις, συμπεράσματα.
  • Απόκτηση γνώσεων σε βασικές έννοιες (πυκνότητα, στατικός ηλεκτρισμός, επιφανειακή τάση, κέντρο βάρους κ.ά.)
  •  Η περιέργεια ενθαρρύνεται, ο ενθουσιασμός και η διασκέδαση πρωτοστατούν.
  • Η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
  • Κατασκευή και επίλυση προβλημάτων με καλλιτεχνική και δημιουργική ματιά.
  • Η γνώση για τη λειτουργία του κόσμου γύρω μας παίρνει άλλη διάσταση μέσω του STEM/STEAM

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ