Για να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας πατήστε εδώ.

Αναλυτικά, τα σχέδια δράσης των ομάδων ανά λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: 1. Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/-τριών και μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2. Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

Σχολική διαρροή – φοίτηση: Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών: Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών: Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και δασκάλων

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας:  Η ισχύς εν τη ενώσει

Διοικητική Λειτουργία

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας: Εκσυγχρονισμός της σχολικής μονάδας και αναδιαμόρφωση χώρων

Σχολείο και κοινότητα: Μαζί μπορούμε καλύτερα!

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις: Σχεδιασμός σταθερού μηχανισμού υλοποίησης ενδοσχολικών επιμορφώσεων

Για την Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024) δείτε εδώ.