Για να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας πατήστε εδώ.

Αναλυτικά, το σχέδια δράσης της ομαδας είναι το ακόλουθο:

Διοικητική λειτουργία

Σχολείο και κοινότητα: Δίκτυο Ολιγοθέσιων Σχολείων

Για την Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024) δείτε εδώ