Μαζί μπορούμε καλύτερα!

Με δεδομένο ότι η διδασκαλία/μάθηση, η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και η διαμόρφωση ενεργών πολιτών αποτελούν στην εποχή μας τα βασικά ζητούμενα του ρόλου και της αποστολής του σχολείου, θεωρούμε οτι το άνοιγμα της σχολικής μας μονάδας προς στην κοινωνία, τόσο την τοπική και όσο και την ευρύτερη, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Στο άνοιγμα αυτό μπορεί να συμβάλει η δημιουργία δικτύου μεταξύ Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας, με την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει μέρος, κατά το δυνατόν, και η τοπική κοινότητα (π.χ. Δήμος, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.). Βασικοί στόχοι της δικτύωσης είναι:

1. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου σταθερής επικοινωνίας μεταξύ των μελών του σχολείου (εκπαιδευτικών και μαθητών του δικτύου σχολείων) αλλά και της τοπικής κοινότητας (π.χ. συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά).

2. Η εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε δράσεις/δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχουν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες/άτομα, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι αναγκαίες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικότητα, ενεργητική ακρόαση κ.ά.).

3. Η συνεργασία στην υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων, υπό Ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση (π.χ. eTwinning, Erasmus ),

4. Η συνεργασία στην υλοποίηση ενδοσχολικών, διαδικτυακών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση των Διευθυντών

5. Η  διοργάνωση κοινών επιμορφωτικών ημερίδων, διά ζώσης (στις εγκαταστάσεις των διδακτηρίων) ή διαδικτυακά

6. Η διοργάνωση κοινών διδακτικών επισκέψεων, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με κοινές δράσεις των εκπαιδευτικών

Συντονίστρια Ομάδας: Μαρία Ρέλλια, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Διευθύντρια, – Μέλη: Βασιλική Γκουτζαμάνη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής / Αναστασία Κοράκη, Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας / Μάρκος Τσούμας, Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής

1η Δράση: Συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Από το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά συνεργάζονται με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Με πρωτοβουλία του Θεατρολόγου των Ραλλείων και μέλος του Άξονα 7 κ. Μάρκου Τσούμα, και στο πλαίσιο δικτύωσης της σχολικής μονάδας με τοπικούς φορείς, καταρτίστηκε Σύμφωνο Συνεργασίας με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου κ. Νίκο Διαμαντή. Το θέατρο είναι μια τέχνη η οποία, παρότι ζει στο τώρα, υπερβαίνει το εφήμερο. Δημιουργεί παρακαταθήκη, ιστορία και άσβεστη μνήμη. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είναι ένα τέτοιο ζωντανό θεατρικό μνημείο. Αποθετήριο, αποθησαύρισμα αλλά και παραγωγός σύγχρονης τέχνης, αποτελεί πύλη διάχυσης και αναμόχλευσης νέων ιδεών. Αναζητά τη σύγχρονη καλλιτεχνική γλώσσα, δημιουργεί γέφυρες, είναι απρόβλεπτο και δημιουργεί μέσα από την εκπαίδευση, τη διαβούλευση, τις κοινότητες και τη σύνθεση.

Με θεμέλιο τις παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορό, performance, μουσική), εξωστρέφεια, δια-γεννεακότητα, άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία, τη νεολαία, τα παιδιά. Διάχυση στις τέχνες (εικαστικά, λογοτεχνία, νέα μέσα, καλλιτεχνική έρευνα, επιμελητικές πρακτικές), εργαστήρια, εκθέσεις, ομιλίες. Μέριμνα και ανησυχία για τα σύγχρονα ζητήματα (περιβάλλον, ανάπτυξη, φύλο, τεχνολογία). Οι Όμιλοι Θεατρικής Αγωγής και Αρχαίου Θεάτρου της σχολικής μας μονάδας θα εμπλακούν ενεργά σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις, με απώτερο στόχο τη δημιουργία και την εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία και τη σύνθεση του θεάτρου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 εκπαιδευτικοί των Ραλλείων παρακολούθησαν τη γενική πρόβα της παράστασης “Τρεις Ψηλές Γυναίκες” του Edward Albee, σε σκηνοθεσία του Robert Wilson, με πρωταγωνίστριες τρεις εξέχουσες Ελληνίδες ηθοποιούς, τη Ρένη Πιττακή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου.

Δομημένο γύρω από τα θεμελιακά ζητήματα του εαυτού και της θνητότητας, το σαρκαστικό έργο του Albee εμπνέεται από τον χαρακτήρα της δικής του μητέρας. Αντιμέτωπη πια με το τέλος του βίου της, περιβάλλεται από δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες παίρνουν τη μορφή του νεότερου εαυτού της. Με τη γνωστή του ολιστική διαχείριση του χώρου και του χρόνου, ο Robert Wilson εξιστορεί με μαεστρία το αποτύπωμα του χρόνου, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές αντανακλάσεις που γεννά ο καθρέφτης της ζωής.

2η Δράση: Δημιουργία Δικτύου Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

Στο πλαίσιο δικτύωσης Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), υπογράφηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 στη Λαμία σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του 1ου Δωδεκαθεσίου Ραλλείων και του 16ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι:

1. Συμφωνούν να συνεργαστούν στους τομείς:

  • της ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων,
  • της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων,
  • της εκπαιδευτικής έρευνας πεδίου στο επίπεδο των δύο σχολείων,
  • της εκπόνησης κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας που λειτουργούν στις δύο σχολικές μονάδες,
  • της συνεργασίας στην υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων, υπό Ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση (π.χ. eTwinning, Erasmus+),
  • της συνεργασίας στην υλοποίηση ενδοσχολικών, διαδικτυακών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση των Διευθυντριών
  • της διοργάνωσης κοινών επιμορφωτικών ημερίδων, διά ζώσης (στις εγκαταστάσεις των δύο διδακτηρίων) ή διαδικτυακά,
  • της διοργάνωσης κοινών διδακτικών επισκέψεων, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με κοινές δράσεις των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων.

2.2 Από κοινού:

  • θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν δράσεις που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων που απορρέουν από τη συνεργασία θα οριστούν ως Υπεύθυνοι η κα. Ρέλλια Μαρία, Διευθύντρια του 1ου Δωδεκαθέσιου Ράλλειων Πειραματικών Δημοτικών και η κα. Ζαρκάδα Μαρία, Διευθύντρια του 16ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

Ευχαριστούμε για την παρουσία τους και τη στήριξη τον Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Μάκη Γκούμα και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης κ. Χρίστο Μαρκαντώνη.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις σχολικές συμπράξεις που απορρέουν από το δίκτυο πειραματικών σχολικών μονάδων και τις δράσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων:

3η Δράση: Επιμορφωτικές διαδικτυακές συναντήσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο δικτύωσης του 1ου Δωδεκαθεσίου Ραλλείων με Πειραματικά Σχολεία της χώρας, πραγματοποιήθηκαν κοινές διαδικτυακές, επιμορφωτικές συναντήσεις για γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς – συγκεκριμένα:

Teaching Outdoors

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενδοσχολική επιμόρφωση, διάρκειας μίας ώρας, με θέμα “Teaching Outdoors” και ομιλήτρια την κ. Αναστασία Βράιλα, Δάσκαλα του 1ου Δωδεκαθεσίου Ραλλείων, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων του Δικτύου. Το “Τeaching outdoors”  θεωρείται μια νέα μέθοδος διδασκαλίας, βασισμένη στην άτυπη μάθηση μέσω της διδασκαλίας σε εξωτερικό χώρο, με σκοπό τη συμπερίληψη και την εγγύτητα στις ανάγκες των μαθητών. Η μέθοδος αυτή είναι  ελκυστικότερη  και αποδοτικότερη για τους μαθητές, αφού ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες, τη συνεργασία, τη θετική συμπεριφορά και τη μάθηση μέσα από την πράξη.

Παιδαγωγική Φρενέ: Τι νέα; – Συμβούλιο Τάξης

Με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από σχολικές μονάδες του Δικτύου, διοργανώθηκε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, ώρα 5:30-8:30, διαδικτυακή ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Η παιδαγωγική Φρενέ”. Η επιμόρφωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ70 Αρχοντούλα Μαντζαρίδου και εκπαιδευτικούς-μέλη της παιδαγωγικής ομάδα “Το Σκασιαρχείο” που εφαρμόζουν στην τάξη τους εργαλεία και τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ, κα Μαρία Καντούρου και κα Παναγιώτα Σιόλα. Στην επιμορφωτική συνάντηση παρουσιάστηκαν οι τεχνικές «Τι νέα;» και «Συμβούλιο τάξης».Η παιδαγωγική Φρενέ συγκροτείται από θεμελιακές αρχές, όπως:
• Συνεργασία και πολιτειότητα
• Κοινοτική – συνεταιριστική οργάνωση της σχολικής ζωής
• Ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία
• «Φυσική» μέθοδο μάθηση
• Έρευνα – Πειραματικό ψηλαφισμό
• Σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα-κοινωνία.

Το να δουλεύεις με την παιδαγωγική του Φρενέ, σημαίνει ότι επιτρέπεις στη ζωή να μπει μέσα στην τάξη, οργανώνοντας στιγμές διαλόγου, ανταλλαγών, παρουσιάσεων, συνεργασίας, στιγμές που τα παιδιά είναι δρώντα πρόσωπα σε σχέση τόσο με τη δική τους παραγωγή όσο και με των άλλων. Σημαίνει ότι βάζεις τη ζωή μέσα στην τάξη λαμβάνοντας το βίωμα του κάθε παιδιού. Τα βιωμένα γεγονότα είναι αυτά που θα του επιτρέψουν να έχει σημεία αναφοράς στην προσέγγιση των εννοιών. (Fabienne Bureau)

Οριοθέτηση των παιδιών

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για γονείς των Ραλλείων, του 16ου Πειραματικού Σχολείου Λαμίας και του 1ου και 2ου Πειραματικού Σχολείου Ρόδου, με θέμα την Οριοθέτηση των παιδιών. Τα όρια δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι φωνές. Δεν είναι ερωτήσεις. Τα όρια είναι ηγεσία. Ο γονιός-ηγέτης δίνει το σωστό παράδειγμα. Προστατεύει και φροντίζει μέσα από τα όρια. Εισηγητές ήταν ο Δρ Χρίστος Μαρκαντώνης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70 και Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Παιδί και όρια. Η οριοθέτηση και η σημασία της» και η κ. Βασιλική Αλβέρτη, Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ Φθιώτιδας, με θέμα «Τα όρια ως τεχνική διαπαιδαγώγησης». «Τι μπορεί να θεωρηθεί όριο?», «Τι κάνουμε όταν το παιδί δεν πειθαρχεί στα όρια που έχουμε θέσει ως γονείς;», «Μπορεί το σχολείο να επιβάλλει ”όρια” σε μαθητές που δεν είναι οριοθετημένοι;» είναι μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους γονείς και απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο θυμός των παιδιών

Σε συνδιοργάνωση με το 16ο Πειραματικό ΔΣ Λαμίας, το 1ο Πειραματικό ΔΣ Ρόδου, το 3ο Πειραματικό ΔΣ Νέας Ιωνίας και το 1ο Πειραματικό ΔΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), διοργανώσαμε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου (17.30-20.30)  επιμορφωτική διαδικτυακή ομιλία – συζήτηση με θέμα: «Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών: Δεξιότητες επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς και γονείς». Ομιλήτρια ήταν η κ. Αθηνά Καραβόλτσου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (Μsc), Ψυχοθεραπεύτρια (επί πτυχίω), Θεατρολόγος (Μed), Μαθηματικός.

Συζητήθηκαν σημαντικά ερωτήματα όπως:

– Ποιες ανάγκες υπάρχουν πίσω από το θυμό των παιδιών;

– Πως εκφράζω τον θυμό μου χωρίς να γίνομαι επιθετικός ως ενήλικας;

– Με ποιο τρόπο συνδέονται ο σεβασμός και ο φόβος;

– Πώς μπορώ να ενθαρρύνω τα παιδιά ώστε να εκφράζουν τις ανάγκες τους με αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό;

– Πως μπορώ να ενισχύσω την ενσυναίσθηση των παιδιών σε μία σύγκρουση;

– Ποιες είναι οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή – ειρηνοποιού στις συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών;

– Σε τι συνίσταται ο «ολιστικός» τρόπος σκέψης (“out of the box thinking”) στην επίλυση προβλημάτων;

– Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μίας συμβιβαστικής λύσης και μίας συνεργατικής (win-win) λύσης στα προβλήματα;

Σχολικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολείο

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, η υπεύθυνη ομάδα του άξονα 4 των Ραλλείων, που αφορά στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, διοργάνωσε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς. Ομιλήτρια ήταν η ψυχολόγος κ. Ελένη Μαρσέλη και θέμα “Σχολικές παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολείο”, προτείνοντας τρόπους προσέγγισης και οριοθέτησης των μαθητών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων πειραματικών σχολείων, οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα και έλαβαν απαντήσεις σε σχέση με το θέμα της οριοθέτησης.

Ψηφιακά μέσα για τη διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών

Με συμμετοχή εκπαιδευτικών του Δικτύου διοργανώθηκε, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 17.00 -19.00, διαδικτυακή ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Ψηφιακά μέσα για τη διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών”, με εισηγητή τον κ. Σπύρο Σπύρου, Διευθυντή των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Ρόδου “Πυθαγόρας” (Κολλέγιο Ρόδου). Η εν λόγω δράση αφορούσε άξονα εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, με θέμα την αναβάθμιση ιστοσελίδας, καθώς και τη βελτίωση της γνώσης μας αναφορικά με ψηφιακά εργαλεία νέων δυνατοτήτων. Κάθε σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει την παρούσα δράση, κατά το δοκούν, στη δική του εσωτερική αξιολόγηση.

Η καθημερινότητα ενός εκπαιδευτικού χαρακτηρίζεται από πολλές υποχρεώσεις εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Στο workshop αυτό αναλύθηκαν ψηφιακά μέσα (καθώς και μέσα τεχνητής νοημοσύνης) τα οποία μπορούν να κάνουν την εκπαιδευτική ζωή πιο εύκολη – πιο συγκεκριμένα, μέσα δημιουργίας εικόνων, βίντεο, κουίζ, φύλλων εργασίας, παρουσιάσεων και ψηφιακά εργαλεία που κάνουν το σχολείο διασκεδαστικό και ελκυστικό για τα παιδιά.

Ψηφιακή Αφήγηση

Με συμμετοχή εκπαιδευτικών του Δικτύου, διοργανώθηκε τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 διαδικτυακή ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Η Ψηφιακή Αφήγηση στην Σχολική Τάξη”. Η επιμόρφωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ70 κ. Αρχοντούλα Μαντζαρίδου, η οποία ήταν και η βασική εισηγήτρια.

Βασικοί άξονες της επιμορφωτικής συνάντησης ήταν οι έννοιες του Storytelling/Αφήγησης, της δυναμικής σχέσης μεταξύ ιστορίας, αφηγητή και κοινού, τον συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας και την παρουσίαση σύντομων ψηφιακών ιστοριών (Κινούμενα σχέδια/animation, Ψηφιακά βιβλία με εικόνα, κείμενο και ήχο/Digital books, Βίντεο). Συζητήθηκαν επίσης οι λόγοι δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης, καθώς και η χρήση των ψηφιακών ιστοριών ως εκφραστικό μέσο μέσα στην τάξη, αφού προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, στην ετοιμότητά τους, εκφράζοντας τις ιδέες και τις απόψεις τους, τις μικρές ή μεγάλες ιστορίες τους. Οι ψηφιακές ιστορίες μετατρέπουν τους μαθητές από καταναλωτές σε δημιουργούς. Η κ. Μαντζαρίδου παρουσίασε εφαρμογές και συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το StoryboardThat, το Photopea, το Adobe Photoshop CS2 και το Audacity, το Photo Story και το OpenShot Video Editor.

Παρουσίαση Ψηφιακή Αφήγηση

ERASMUS + ΚΑ1, Μαθαίνοντας Διαφορετικά: Νέες Πρακτικές στην Εκπαίδευση και Ψηφιακά Εργαλεία

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, ώρα 19:00- 20:30, το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου διοργάνωσε, για εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων του Δικτύου, διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα με θέμα ERASMUS + ΚΑ1, Μαθαίνοντας Διαφορετικά: Νέες Πρακτικές στην Εκπαίδευση και Ψηφιακά Εργαλεία“.

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας και τα νέα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας

Την Πέμπτη 23 Μαϊου 2024, το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου διοργάνωσε, για εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων του Δικτύου, διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα με θέμα “Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας και τα νέα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας”. Εισηγητής ήταν ο Δρ. Σταύρος Παπαδόπουλος, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Ιστορία της Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω εισήγηση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα Νέα Προγράμματα Σπουδών της Ιστορίας, εστιάζοντας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στα Νέα Σχολικά Εγχειρίδια της Ιστορίας και στη μορφή που αυτά θα έχουν σύμφωνα με την προκήρυξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

10 κανόνες του Διαδικτύου

Την Πέμπτη 16 Μαϊου 2024, το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου διοργάνωσε, για εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες όλων των σχολικών μονάδων του Δικτύου, διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα με θέμα “10 κανόνες του Διαδικτύου”, διάρκειας μίας ώρας και με ομιλήτρια την κ. Όλγα Μούστου, Εκπαιδευτικό Γερμανικής Γλώσσας και Ψυχολόγο, εισηγήτρια και εκπρόσωπο του Ινστιτούτου CSII.

Μερικά από τα θέματα που θίχτηκαν ήταν η προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου, ο εθισμός στο διαδίκτυο, επικίνδυνα challenges και ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός.