Στο πλαίσιο δικτύωσης Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά αποτελούν τον πυρήνα αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023 με τη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Ειδικότερα, τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι:

1. Συμφωνούν να συνεργαστούν στους τομείς:

  • της ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων,
  • της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων,
  • της εκπαιδευτικής έρευνας πεδίου στο επίπεδο των δύο σχολείων,
  • της εκπόνησης κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας που λειτουργούν στις δύο σχολικές μονάδες,
  • της συνεργασίας στην υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων, υπό Ευρωπαϊκή ή εθνική χρηματοδότηση (π.χ. eTwinning, Erasmus+),
  • της συνεργασίας στην υλοποίηση ενδοσχολικών, διαδικτυακών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών, σε συνεννόηση των Διευθυντριών
  • της διοργάνωσης κοινών επιμορφωτικών ημερίδων, διά ζώσης (στις εγκαταστάσεις των δύο διδακτηρίων) ή διαδικτυακά,
  • της διοργάνωσης κοινών διδακτικών επισκέψεων, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με κοινές δράσεις των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων.

2.2 Από κοινού:

  • θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν δράσεις που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέλη του δικτύου, εκτός από το 16ο Πειραματικό Σχολείο Λαμίας, αποτελούν το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας-Αθηναγόρειο, το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σύρου, το Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), το Διθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, το 1ο και το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το Οκταθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πάτρας, το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς “Νικόλαος Τσοποτός”, το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου και το Μονοθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία έχουν ήδη υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας για τέσσερα (4) χρόνια με το 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ 1ου ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟΥ ΡΑΛΛΕΙΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Την Πέμπτη 23 Μαϊου και ώρα 10.00-11.30, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων του Δικτύου. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΠΣ και ΠΕΙ.Σ. κ. Λαμπρινή Παπατσίμπα.

Μετά τις αρχικές συστάσεις, συζητήθηκαν θέματα όπως την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας, οι εγγραφές της Α Δημοτικού, η συγκρότηση εκπαιδευτικών ομίλων δημιουργικότητας, οι τοποθετήσεις με θητεία και η δήλωση των οργανικών κενών.