ΟΜΑΔΑ 1 – Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/-τριών και μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Συντονίστρια Ομάδας: Ευαγγελία Μητσοπούλου, Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης – Μέλη: Αντιγόνη Βαλαζιώτη, Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης / Ευαγγελία Καμπύλη, Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης / Ελένη Ναζίρη, Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης / Ιωάννα Τσολάκη, Δασκάλα Παράλληλης Στήριξης

ΟΜΑΔΑ 2 – Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές,  καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

Συντονίστρια Ομάδας: Αγγελική Σουπιώνη, Δασκάλα – Μέλη: Δημήτριος Κλαυδιανός, Μουσικός / Μιχαήλ Πιπικάκης, Δάσκαλος