Καθώς το σχολείο διαφοροποιείται και εξελίσσεται διαχρονικά αποτελώντας έναν ζωντανό οργανισμό, ο σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων κρίνεται απαραίτητος. Η γνώση διαφοροποιείται αέναα το ίδιο και τα μέσα απόκτησής της, γεγονός που κρίνει απαραίτητη την διαρκή διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού έργου.

Οι επιμορφωτικές δράσεις ενδοσχολικά αποτελούν αναγκαιότητα στο πλαίσιο αυτό της διαφοροποίησης και κατά συνέπεια της βελτιστοποίησης του εκπαιδευτικού έργου.  Διαχρονικά  στην μονάδα μας οργανώνονται αρκετές τέτοιες δράσεις και είναι δέσμευση για εμάς όχι μόνο η συνέχισή τους αλλά και  προτεραιότητα ο εμπλουτισμός αυτών  με νέες θεματικές.

Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:

  • υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας
  • βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου ως προς συγκεκριμένους τομείς
  • η διαμόρφωση ενός σταθερού μηχανισμού υλοποίησης ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
  • συνεχής εμπλουτισμός της ψηφιακής τράπεζας επιμορφωτικού υλικού

Συντονίστρια Ομάδας: Βασιλική Μαρινοπούλου, Δασκάλα – Μέλη: Βράιλα Αναστασία, Δασκάλα / Στάγια Ελένη, Σχολική Νοσηλεύτρια

1η Δράση: Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα “Σχολικός Εκφοβισμός – Βία” και “Παιδαγωγική Φρενέ – Μαθητικά Συμβούλια”

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας επιμορφωτική ημερίδα με θέματα “Σχολικός Εκφοβισμός – Βία” και “Παιδαγωγική Φρενέ: Μαθητικά Συμβούλια”. Ομιλητές ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων, ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας κ. Αχιλλέας Γιαννέλος και η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων, ΔΙΠΕ Πειραιά κ. Αρχοντούλα Μαντζαρίδου.

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν σχετικά με τον Ενδοσχολικό Εκφοβισμό οι αναγκαίες θεωρητικές αποσαφηνίσεις, οι «ενδεικνυόμενες» ενέργειες και δύο «μη τιμωρητικές» μεθόδους Πίκας και Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Ενδεικτικά, η Επανορθωτική Δικαιοσύνη τονίζει την αναγκαιότητα αποσαφηνίσεων και πλαισιωμένων αποτιμήσεων των δράσεων, ενσωματώνει συγκεκριμένες προτάσεις (αποτελεσματικότερης διαχείρισης του φαινομένου) για το σχολείο και τον/την εκπαιδευτικό και αναδεικνύει τον ρόλο των θεατών.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε η τεχνική της Παιδαγωγικής Φρενέ Μαθητικά Συμβούλια. Τα Μαθητικά Συμβούλια έχουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της. Τα μαθητικά συμβούλια δεν αποβλέπουν απλά στην επιβολή της τάξης για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, αλλά υπηρετώντας τις αρχές του διαλόγου, της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού και της δικαιοσύνης, στοχεύουν στην καλλιέργεια της πολιτειότητας, της ειρήνης και της δημοκρατίας στην πράξη.

2η Δράση: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου (09.00-14.00) πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα των Ραλλείων επιμορφωτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας.

Εισηγήτρια / Επιμορφώτρια ήταν η κυρία Παναγιώτα Γραφάκου, Νοσηλεύτρια-Διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το σεμινάριο περιλάμβανε τόσο θεωρητική παρουσίαση όσο και πρακτική εφαρμογή αναφορικά με την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση απινιδωτή. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει πιστοποίηση 3 ετών στους συμμετέχοντες.

3η Δράση: Επιμορφωτική διαδικτυακή συνάντηση με θέμα “Teaching Outdoors”

Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενδοσχολική επιμόρφωση, διάρκειας μίας ώρας, με θέμα “Teaching Outdoors” και ομιλήτρια την κ. Αναστασία Βράιλα, Δάσκαλα του 1ου Δωδεκαθεσίου Ραλλείων.

Το “Τeaching outdoors”  θεωρείται μια νέα μέθοδος διδασκαλίας, βασισμένη στην άτυπη μάθηση μέσω της διδασκαλίας σε εξωτερικό χώρο, με σκοπό τη συμπερίληψη και την εγγύτητα στις ανάγκες των μαθητών. Η μέθοδος αυτή είναι  ελκυστικότερη  και αποδοτικότερη για τους μαθητές, αφού ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες, τη συνεργασία, τη θετική συμπεριφορά και τη μάθηση μέσα από την πράξη.

4η Δράση: Επιμορφωτική διαδικτυακή συνάντηση με θέμα “Παιδαγωγική Φρενέ: Τι νέα; – Συμβούλιο Τάξης”

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διοργανώθηκε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, ώρα 5:30-8:30, διαδικτυακή ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Η παιδαγωγική Φρενέ”.

Η επιμόρφωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ70 Αρχοντούλα Μαντζαρίδου και εκπαιδευτικούς-μέλη της παιδαγωγικής ομάδα “Το Σκασιαρχείο” που εφαρμόζουν στην τάξη τους εργαλεία και τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ, κα Μαρία Καντούρου και κα Παναγιώτα Σιόλα.

Η παιδαγωγική Φρενέ συγκροτείται από θεμελιακές αρχές, όπως:
• Συνεργασία και πολιτειότητα
• Κοινοτική – συνεταιριστική οργάνωση της σχολικής ζωής
• Ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία
• «Φυσική» μέθοδο μάθηση
• Έρευνα – Πειραματικό ψηλαφισμό
• Σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα-κοινωνία.

Το να δουλεύεις με την παιδαγωγική του Φρενέ, σημαίνει ότι επιτρέπεις στη ζωή να μπει μέσα στην τάξη, οργανώνοντας στιγμές διαλόγου, ανταλλαγών, παρουσιάσεων, συνεργασίας, στιγμές που τα παιδιά είναι δρώντα πρόσωπα σε σχέση τόσο με τη δική τους παραγωγή όσο και με των άλλων. Σημαίνει ότι βάζεις τη ζωή μέσα στην τάξη λαμβάνοντας το βίωμα του κάθε παιδιού. Τα βιωμένα γεγονότα είναι αυτά που θα του επιτρέψουν να έχει σημεία αναφοράς στην προσέγγιση των εννοιών. (Fabienne Bureau)

Στην επιμορφωτική συνάντηση παρουσιάστηκαν οι τεχνικές «Τι νέα;» και «Συμβούλιο τάξης».

5η Δράση: Επιμορφωτική διαδικτυακή συνάντηση με θέμα “Ψηφιακή Αφήγηση”

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διοργανώθηκε τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 διαδικτυακή ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “Η Ψηφιακή Αφήγηση στην Σχολική Τάξη”. Η επιμόρφωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ70 κ. Αρχοντούλα Μαντζαρίδου, η οποία ήταν και η βασική εισηγήτρια.

Βασικοί άξονες της επιμορφωτικής συνάντησης ήταν οι έννοιες του Storytelling/Αφήγησης, της δυναμικής σχέσης μεταξύ ιστορίας, αφηγητή και κοινού, τον συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας και την παρουσίαση σύντομων ψηφιακών ιστοριών (Κινούμενα σχέδια/animation, Ψηφιακά βιβλία με εικόνα, κείμενο και ήχο/Digital books, Βίντεο). Συζητήθηκαν επίσης οι λόγοι δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης, καθώς και η χρήση των ψηφιακών ιστοριών ως εκφραστικό μέσο μέσα στην τάξη, αφού προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, στην ετοιμότητά τους, εκφράζοντας τις ιδέες και τις απόψεις τους, τις μικρές ή μεγάλες ιστορίες τους. Οι ψηφιακές ιστορίες μετατρέπουν τους μαθητές από καταναλωτές σε δημιουργούς. Η κ. Μαντζαρίδου παρουσίασε εφαρμογές και συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το StoryboardThat, το Photopea, το Adobe Photoshop CS2 και το Audacity, το Photo Story και το OpenShot Video Editor.

Παρουσίαση Ψηφιακή Αφήγηση

6η Δράση: Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα “”

Στο πλαίσιο ενδοσχολικών επιμορφώσεων, την Πέμπτη 23 Μαϊου (13.20-14.00), στην αίθουσα του Ε1, παρουσιάστηκαν δράσεις Erasmus+   που σχετίζονται με την Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom), από την Παιδαγωγική Ομάδα του 3ου  Γυμνασίου  Νίκαιας  που εκπόνησε τις δράσεις αυτές,  μετά από σχετική πρόσκληση του σχολείου μας.