Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Η δράση αφορά στην ομαλή μετάβαση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αναγκαιότητά της πηγάζει από το γεγονός πως έχει παρατηρηθεί δυσκολία προσαρμογής των μαθητών στην Α γυμνασίου, κυρίως στο α΄τρίμηνο, και ως προς τη μαθησιακή τους απόδοση αλλά και στην ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίησή τους στο νέο σχολικό περιβάλλον. Η διαφορετική φιλοσοφία των δύο βαθμίδων αλλά και ο χρόνος προσαρμογής που απαιτείται ώστε οι μαθητές της Στ να ενσωματωθούν στο Γυμνάσιο μέσα σε σύντομο διάστημα, δικαιολογούν την παραπάνω δυσκολία. Στόχος μας λοιπόν είναι : α)να συμβάλλουμε στην εξοικείωση των μαθητές μας με τη λειτουργία και οργάνωση του Γυμνασίου ώστε  να επιτευχθεί αβίαστα η μετάβασή τους στη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα και β) να δημιουργήσουμε το κατάλληλο συναισθηματικό υπόβαθρο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μαθησιακές, διδακτικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές προκλήσεις του Γυμνασίου.

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι οι ακόλουθοι:

1. Η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων από όλους τους μαθητές

2. Η έγκαιρη προσέλευσή τους στο σχολείο

3. Η παραμονή τους  στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου σχολικού προγράμματος

4. Η παρατήρηση κι αξιολόγηση περιπτώσεων συστηματικής απουσίας ή ελλιπούς φοίτησης μαθητών

5. Η  επίδοση και πρόοδος των μαθητών της σχολικής μονάδας

6. Η καταγραφή πιθανών διαρροών και η αιτιολογία τους

7. Η εξοικείωση των μαθητών της Στ τάξης με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Γυμνασίου

8. Η δημιουργία θετικών συναισθημάτων ώστε να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προκλήσεις της νέας εκπαιδευτικής βαθμίδας

Οι δράσεις που προγραμματίζουμε είναι οι εξής:

α) Ερωτηματολόγιο για τους μαθητές της Στ τάξης

Προτού ξεκινήσουμε τις δράσεις για την ομαλή μετάβαση στο γυμνάσιο, κρίνεται σκόπιμο να ερευνηθούν οι απορίες και οι ανησυχίες των μαθητών μας, που φοιτούν στην τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου. Έτσι, με την έναρξη του προγράμματος, θα τους διανεμηθεί ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν. Κατόπιν, αφού τα αποδελτιώσουμε, θα οργανώσουμε τις ανάλογες  θεματικές που θα τεθούν προς συζήτηση με τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές του γυμνασίου.

β) Επίσκεψη των μαθητών της Στ τάξης σε όμορο γυμνάσιο

Οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν σε οργανωμένη συνάντηση με καθηγητές αλλά και μαθητές της Α τάξης του όμορου γυμνασίου. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να λυθούν οι απορίες των μαθητών της Στ τάξης του δημοτικού για την μετάβασή τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και να μειώσει το άγχος που ενδέχεται να βιώνουν.Πριν την εν λόγω συννάντηση, οι μαθητές μας θα παρακινηθούν να ετοιμάσουν μια λίστα με τις ερωτήσεις τους, δίνοντάς τους χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας τουλάχιστον.Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο γυμνάσιο, οι μαθητές μας θα ξεναγηθούν στους χώρους του σχολείου από μαθητές της Α τάξης που ήδη φοιτούν σε αυτό και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί τους θέματα που τους απασχολούν.

γ) Συνάντηση με τους γονείς της Στ τάξης

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την ομαλή μετάβαση των μαθητών της Στ δημοτικού στο γυμνάσιο, θα οργανωθεί συναντηση των εκπαιδευτικών των τμημάτων της Στ με τους γονείς των μαθητών και με αντιπροσώπους από γνωστά γυμνάσια της περιοχής μας(Ιωνίδειος, Ζάννειο, Ράλλειο, Μουσικό ). Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν στους γονείς τα προγράμματα και οι απαιτήσεις για τα διαφορετικά είδη σχολικών μονάδων, προτού καθοδηγήσουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε κλήρωση ή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε κάποιο από αυτά.Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν τυχόν απορίες για τα δημοφιλή αυτά γυμνάσια της περιοχής και να μετριάσουν την αγωνία που ίσως και οι ίδιοι αισθάνονται για τη νέα σχολική πραγματικότητα που τα παιδιά τους σύντομα θα κλιθούν να αντιμετωπίσουν.

δ) Οργάνωση εκδήλωσης των μαθητών της Στ 

Στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, θα ήταν ενδιαφέρον, οι μαθητές μας να διοργανώσουν και να προσκαλέσουν στο σχολείο μας στην τελετή αποφοίτησής τους, μαθητές που ήδη φοιτούν στην Α τάξη γυμνασίου και που ήταν και οι ίδιοι μαθητές του δημοτικού μας. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ή και να αναθερμανθεί, σε περίπτωση που ήδη γνωρίζονταν ,  ένα φιλικό πλαίσιο μεταξύ τους έτσι ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αν συναντηθούν στα ίδια γυμνάσια, να υπάρχει ήδη για τους μαθητές της Στ τάξης, ένα τουλάχιστον γνώριμο πρόσωπο στο νέο σχολείο. Έτσι, είναι πολύ πιθανόν, η μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να γίνει πιο ευχάριστη.

Συντονίστρια Ομάδας: Βασιλική Γκανά, Δασκάλα – Μέλη: Αγγελική Λαδά, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας / Μαρία Τσέρκη, Δασκάλα

Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Δράση 1η

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά, επιμορφωτική συνάντηση/συζήτηση για γονείς Ε και Στ τάξης του σχολείου μας με θέμα “Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο” με θέμα την ομαλή μετάβαση των μαθητών μας στην επόμενη βαθμίδα.

Στην εκδήλωση/συζήτηση συμμετείχαν οι Διευθυντές/Διευθύντριες, αλλά και εκπαιδευτικοί, των ακόλουθων σχολικών μονάδων:

1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά – 2ο Γυμνάσιο Πειραιά – Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά – Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας – Μουσικό Σχολείο Πειραιά Γυμνάσιο – Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά – Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Παρουσίασαν τις σχολικές τους μονάδες (κτηριακές εγκαταστάσεις, προσωπικό, δράσεις και προγράμματα, τρόπος εισαγωγής των μαθητών/μαθητριών) και συζήτησαν με τους γονείς, απαντώντας σε ερωτήματά τους.

Με πολλή χαρά, ήρθαμε σε μια πρώτη επαφή με τη Διευθύντρια κ. Λουκία Τσοφοπούλου και εκπαιδευτικούς του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά, το οποίο έχει διασυνδεθεί με τα Ράλλεια. Η διασύνδεση θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος.

Διευθυντές και εκπαιδευτικοί δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση της δράσης, με επισκέψεις και ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών ως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.

Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Δράση 2η

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, μετά από πρόσκληση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών της δράσης, ήρθαν στο σχολείο μας μαθητές/μαθήτριες από τις ακόλουθες σχολικές μονάδες:

1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά – 2ο Γυμνάσιο Πειραιά – Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά – Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας – Μουσικό Σχολείο Πειραιά Γυμνάσιο – Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά – Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, παρουσίασαν τα σχολεία τους (κτήριο, κανονισμός λειτουργίας, όμιλοι δημιουργικότητας, καινοτόμες δράσεις κλπ) στους μαθητές/στις μαθήτριές μας της Στ τάξης, συζήτησαν μαζί τους και απάντησαν σε σχετικές απορίες τους.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Ραλλείων με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά, στη συνάντηση παραβρέθηκε και η Διευθύντρια του Γυμνασίου κ. Λουκία Τσοφοπούλου, η οποία εξήγησε στα παιδιά τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τον κανονισμό που διέπει το σχολείο και συζήτησε με τα παιδιά.

Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Δράση

Την Τετάρτη 22 Μαϊου 2024, οι μαθητές/μαθήτριες της Στ τάξης, με τη συνοδεία της Διευθύντριας και των εκπαιδευτικών ΠΕ70 των τμημάτων, επισκέφθηκαν το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου, η Διευθύντρια κ. Τσοφοπούλου και η Υποδιευθύντρια κ. Σκοτιδάκη υποδέχτηκαν τους μαθητές/τις μαθήτριες και συζήτησαν μαζί τους πολλή ώρα για τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τις δράσεις του σχολείου. Στη συνέχεια, προσήλθαν στη συνάντηση μαθητές/μαθήτριες της Β’ και Γ’ Γυμνασίου οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις των μαθητών μας, αποτυπώνοντας παράλληλα τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους από τη φοίτηση στο Γυμνάσιο. Ξενάγησαν τους μαθητές μας στους χώρους του Γυμνασίου και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν μαζί τους, δίνοντας ραντεβού για τον Σεπτέμβριο!