ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Μετά τον τελικόέλεγχο των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2024-2025, την τηλεφωνική και έγγραφη επικοινωνία με τους γονείς για την αποδοχή ή μη του αποτελέσματος της κλήρωσης, επικυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. των Ραλλείων (ΠΡΑΞΗ ΕΠΕΣ 27/21.05.2024) και δημοσιεύονται οι σχετικοί τελικοί πίνακες ως ακολούθως:

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

Οι πίνακες με τους επιλαχόντες/τις επιλαχούσες μαθητές και μαθήτριες είναι σε ισχύ μέχρι τις 31.01.2025.

Παρακαλούνται όσοι από τους γονείς των επιτυχόντων (μαθητών/μαθητριών) στο 1ο Δωδεκαθέσιο, το Τριθέσιο και το Μονοθέσιο δεν έχουν προσέλθει ακόμη, να παραλάβουν από τη Διεύθυνση του Σχολείου μας υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής, το αργότερο την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2024 (08.30-12.30).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2024-2025, την τηλεφωνική και έγγραφη επικοινωνία με τους γονείς για την αποδοχή ή μη του αποτελέσματος της κλήρωσης, επικυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ. των Ραλλείων και δημοσιεύονται οι σχετικοί πίνακες ως ακολούθως:

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

Οι πίνακες με τους επιλαχόντες/τις επιλαχούσες μαθητές και μαθήτριες είναι σε ισχύ μέχρι τις 31.01.2025.

Παρακαλούνται οι γονείς των επιτυχόντων (μαθητών/μαθητριών) στο 1ο Δωδεκαθέσιο, το Τριθέσιο και το Μονοθέσιο, να παραλάβουν από τη Διεύθυνση του Σχολείου μας υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής, από την Τρίτη 28 έως και την Παρασκευή 31 Μαϊου 2024 (08.30-12.30).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Μετά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την Α’ Δημοτικού (σχολ. έτος 2024-2025), σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα (εισαχθέντες και επιλαχόντες) ανά σχολείο (1ο Δωδεκαθέσιο, Τριθέσιο, Μονοθέσιο):

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ – ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UBE7TjeJyyWKrcVogyzYtBU8Fct3KffQ/edit?usp=sharing&ouid=108269213594520524311&rtpof=true&sd=true

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MCvjw9KgzLr8eFvJAnlWzirBHep6s5Zb/edit?usp=sharing&ouid=108269213594520524311&rtpof=true&sd=true

ΤΡΙΘΕΣΙΟ – ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/169jcW63W8vpnKfYOekS9Gby-JxLWjINb/edit?usp=sharing&ouid=108269213594520524311&rtpof=true&sd=true

ΤΡΙΘΕΣΙΟ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l14k9_i_7ModGAoxG2gqILHEb2D1ibBn/edit?usp=sharing&ouid=108269213594520524311&rtpof=true&sd=true

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ – ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mvpwb8rWVj9ZIPnXV5KdFzDzRgYAIV-l/edit?usp=sharing&ouid=108269213594520524311&rtpof=true&sd=true

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10xHQzJYG0HPDhkEM_kNt-A6yAsPxrHSm/edit?usp=sharing&ouid=108269213594520524311&rtpof=true&sd=true

Για τις εγγραφές των μαθητών/μαθητριών θα ενημερωθείτε εκ νέου, μέσω της ιστοσελίδας μας, το επόμενο διάστημα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την διαδικασία της κλήρωσης, για την  εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε πειραματικά σχολεία την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 17:30 κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων θα ενημερωθούν με sms στο κινητό που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Με την ίδια κλήρωση οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία θα λάβουν ένα τυχαίο μοναδικό Αριθμό Προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) προκειμένου να ρυθμιστούν οι ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν από τις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα για τα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του Α.Π.Π.Σ. θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του υποψηφίου.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων  με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου, μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα).

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή του ΥΠΑΙΘΑ, οι τελικοί κατάλογοι υποψηφίων μαθητών/μαθητριών για συμμετοχή στην κλήρωση της Α’ Τάξης, ανά σχολείο, για το σχολικό έτος 2024-2025 είναι οι ακόλουθοι:

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/17mmamDJDdmsY9XNEnE-TUsK6BIxZZ8_E/view?usp=sharing

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1qNb0WAolGBYkKphJMYP24W6Aj3_IjzI5/view?usp=sharing

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1aUElYEpS4zeW7BCWpbQyAlDVUM0Dtp9L/view?usp=sharing

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσωρινοί κατάλογοι υποψηφίων μαθητών/μαθητριών για συμμετοχή στην κλήρωση της Α’ Τάξης, ανά σχολείο, για το σχολικό έτος 2024-2025 είναι οι ακόλουθοι:

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1EGcdl5BpesH5dvGsRWFAMdO4u2dXVYX7/view?usp=sharing

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1S_4FKyQVJjId_mxUxkKL-qkCn9gFF1jw/view?usp=sharing

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/13c1SM9e5KiSG_EqUAZ7xbIMiFVXT5gEE/view?usp=sharing

Παρακαλούνται οι αιτούντες γονείς/κηδεμόνες να ελέγξουν την ορθότητα στοιχείων των αιτήσεών τους και να προβούν σε αίτημα διόρθωσης προς την Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. μέσω της σχολικής μας μονάδας, κατά το χρονικό από τη Δευτέρα 22.04.2024 μέχρι και την Παρασκευή 26.04.2024.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι τελικοί κατάλογοι υποψηφίων θα οριστικοποιηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τη Δευτέρα 13.05.2024.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπό στοιχεία 25451/Δ6/11.3.2024 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (B’ 1671) Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία και της υπό στοιχεία 46/ΔΕΠΠΣ/22.3.2024 “Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025” (ΑΔΑ: ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) σας ενημερώνουμε ότι:
Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 αφορά
στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας
, δηλαδή το προνήπιο, την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄
Γενικού Λυκείου (σε κάποια Πειραματικά νηπιαγωγεία προσφέρονται και θέσεις νηπίων.) Στα Πειραματικά
Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) η εισαγωγή γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση
που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.
Στα Πρότυπα Γυμνάσια και Πρότυπα Λύκεια με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω
δοκιμασία.
Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση ή την δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση,
από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα
και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es
Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι προσβάσιμες επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.
Πληροφορίες για το Δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά περιφέρεια, τα νέα σχολεία που θα λειτουργήσουν από το σχ. έτος 2024-25, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις υπάρχουν επίσης και στον ιστότοπο της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
https://depps.minedu.gov.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσοι γονείς έχουν ήδη άλλο παιδί που θα φοιτά στα Ράλλεια κατά το επόμενο σχολικό έτος και χρειάζεται να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση φοίτησης, μπορούν να την αναζητήσουν μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/attending-school

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ