Στο πλαίσιο δικτύωσης Πειραματικών Σχολείων υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), υπογράφηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του 1ου Δωδεκαθεσίου Ραλλείων και του Διθέσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, οι δύο σχολικές μονάδες θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν δράσεις που θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: θα ανταλλάσσουν καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας, θα εκπονούν κοινά προγράμματα στο πλαίσιο των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, θα υλοποιούν από κοινού ενδοσχολικές διαδικτυακές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, και θα διοργανώνουν κοινές διδακτικές επισκέψεις σε σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με κοινές δράσεις των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων.

Για τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων που απορρέουν από τη συνεργασία ορίζονται ως Υπεύθυνοι η κα. Ρέλλια Μαρία, Διευθύντρια του 1ου Δωδεκαθέσιου Ράλλειων Πειραματικών Δημοτικών και η κ. Καλογεράτος Διονύσιος, Προϊστάμενος του Διθέσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών.