Το Job Shadowing, ή παρακολούθηση εργασίας, είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος όπου ένας εργαζόμενος ή μαθητευόμενος παρακολουθεί τη δουλειά ενός άλλου επαγγελματία για να μάθει από τις εμπειρίες και τις πρακτικές του. Είναι μια μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσω της παρατήρησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το Job Shadowing είναι μια από τις δραστηριότητες που προσφέρονται για την ενίσχυση της κινητικότητας και της εκπαίδευσης των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, των νέων και άλλων επαγγελματιών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματίες να μεταβούν σε άλλες χώρες και να παρακολουθήσουν τη δουλειά ομολόγων τους, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Οι κύριοι στόχοι του Job Shadowing μέσω του Erasmus+ περιλαμβάνουν:

  • Επαγγελματική ανάπτυξη και εκπαίδευση των συμμετεχόντων.
  • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω της παρατήρησης και της εμπειρίας.
  • Διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών χωρών.
  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και της διαπολιτισμικής κατανόησης.

Για να συμμετάσχει κάποιος σε ένα πρόγραμμα Job Shadowing μέσω του Erasmus+, συνήθως απαιτείται η συνεργασία με έναν οργανισμό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας δράση Job Shadowing κατά το χρονικό διάστημα 1 με 5 Απριλίου 2024 – συγκεκριμένα:

Σχολείο Υποδοχής: 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά

Σχολείο Εταίρος: CEIP Antonio Machado De Collado Villalba (Madrid)

Επισκέπτες Εκπαιδευτικοί: Marta Ros Salvador, Rafael Gomez Madueno

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε τα ακόλουθα:

Ημέρα 1η, Δευτέρα 1 Απριλίου

11.00    Υποδοχή – Συζήτηση γνωριμίας – Ξενάγηση στους χώρους του σχολείου

11.45 – 12.25    Ευρωπαϊκή Σύμπραξη eTwinning με θέμα «Sustainable Cities» (Λαδά Αγγελική, Τάξη Ε1)

12.35 – 13.15    Διδασκαλίας Μυθολογίας μέσω της προσέγγισης CLIL (Λαδά Αγγελική, Τάξη Γ2)

13.30 – 15.00   Όμιλος Περιβάλλοντος Ι και ΙΙ (Μαρή Φωτεινή – Τζακώστα Θεοδώρα)

Ημέρα 2η, Τρίτη 2 Απριλίου

9.00       Συζήτηση – Αποτίμηση 1ης Ημέρας

Από τις 10.00 και μετά: Συμμέτοχη στην παρουσίαση του βιβλίου και στις δράσεις των τμημάτων για το Bullying (ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος την ημέρα αυτή)

13.30 – 15.00    Όμιλος Αρχαίου Θεάτρου (Μαρία Δεβελέγκα)

Ημέρα 3η, Τετάρτη 3 Απριλίου

9.00       Συζήτηση – Αποτίμηση 2ης Ημέρας

10.00 – 11.15  Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (Συνοδός: Αγγελική Λαδά)

11.45 – 12.25  Διδασκαλία- Εργαστήριο «Το Μουσείο της Ακρόπολης» (Αναστασία Βράιλα, Τάξη Δ1)

12.35 – 13.15 Συζήτηση – Αποτίμηση 3ης Ημέρας

Ημέρα 4η, Πέμπτη 4 Απριλίου

9.00 – 9.40   Θεατρική Αγωγή (Μάρκος Τσούμας, Τάξη Β2)

10.00 – 10.45    Διδασκαλίας Μυθολογίας μέσω της προσέγγισης CLIL (Λαδά Αγγελική, Τάξη Γ2)

10.45 – 11.30    Μουσική (Δημήτρης Κλαυδιανός, Τάξη Δ2)

11.40 – 12.25    Συζήτηση – Αποτίμηση 4ης Ημέρας

Ημέρα 5η, Παρασκευή 5 Απριλίου

10.00 – 10.45    Πληροφορική (Βάλια Γκουτζαμάνη, Τάξη Γ2)

10.45 – 11.30    Θεατρική Αγωγή (Μάρκος Τσούμας, Τάξη Α2)

11.40 – 12.25    Ευρωπαϊκή Σύμπραξη eTwinning με θέμα «Sustainable Cities» (Λαδά Αγγελική, Τάξη Ε1)

12.35 – 13.15    Συζήτηση – Αποτίμηση 5ης Ημέρας – Αποχαιρετισμός

Οι Ισπανοί εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν τάξεις του σχολείου και συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς για την εμπειρία τους στο Πειραματικό σχολείο. Παράλληλα, υπογράφτηκε το συμφωνητικό μεταξύ των δύο σχολείων που καθόριζε λεπτομερώς το πλαίσιο της συνεργασίας.