Στο 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ., για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (Δασκάλων) ως παιδαγωγικοί σύμβουλοι – μέντορες:

Γκανά Βασιλική (για ομάδα εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης)

Τσέρκη Μαρία (για ομάδα δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων)