ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 (ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ)

Στο πλαίσιο της ιδιότητάς μου ως μέντορας των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, πραγματοποίησα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς συνάντηση για να ενημερώσω σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, τη λειτουργία του σχολικού πλαισίου, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναπτύχθηκαν θέματα διδασκαλίας και μέθοδοι διαχείρισης της συμπεριφοράς των μαθητών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των σχέσεων με τους γονείς, με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και σεβασμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες συναντήσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίστηκαν σε ορισμένες τάξεις. Επιπλέον, οργανώθηκαν και έκτακτες συναντήσεις, οι οποίες δεν είχαν αρχικά προγραμματιστεί, με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αφορούσαν κυρίως την εξεύρεση κοινού χρόνου για τη διεξαγωγή των συναντήσεων. Ελπίζω ότι με την εμπειρία που αποκτήθηκε αυτή τη χρονιά, θα υποστηριχτεί πιο ουσιαστικά ο θεσμός του μέντορα, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του ρόλου των δασκάλων.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 (ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΛΑΜΗ)

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023-24 ορίστηκα Παιδαγωγική Σύμβουλος-Μέντορας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου παρείχα τις υπηρεσίες μου, υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευτικούς της ομάδας μου. Συνεργάστηκα επιτυχώς με τους/τις συναδέλφους της ομάδας μου, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την υποστήριξή τους και τελικά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μας μονάδας.

Αμέσως μετά τον ορισμό μου πραγματοποίησα συνάντηση με τις/τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ρυθμίσουμε τον τρόπο και τις ώρες συνεργασίας. Αποφασίστηκε να συναντιόμαστε μία φορά τον μήνα, ημέρα Τετάρτη την 7η ώρα (13:20-14:00).

Έτσι κατά την πρώτη συνάντηση έγινε ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με τον θεσμό του Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του. Έγινε, επίσης, συζήτηση με κάθε εκπαιδευτικό σχετικά με τις προσδοκίες του, την προϋπάρχουσα εμπειρία, τυχόν ανησυχίες του, ενημέρωση σχετικά με το μαθητικό δυναμικό στο οποίο θα διδάσκουν, με σκοπό να γίνει μια πρώτη ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε να σχεδιαστεί το είδος υποστήριξης από τον μέντορα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της ομάδας μου ήταν εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, οπότε έπρεπε να στοχεύσουμε στην καλύτερη προσέγγιση του εκπαιδευτικού προς το κάθε παιδί που του αναλογούσε, αλλά και προς τους συγκεκριμένους γονείς αντίστοιχα για τα καλύτερα αποτελέσματα της μαθησιακής και παιδαγωγικής διαδικασίας.

Έχοντας σαν βάση τα παραπάνω στοιχεία, στις επόμενες συναντήσεις συζητήσαμε για τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών, τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, την επικοινωνία με τους γονείς, τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους τρόπους επίλυσης και διαχείρισης τάξης.

Οι δειγματικές διδασκαλίες υλοποιήθηκαν στο μάθημα της ιστορίας Ε΄ τάξης από τη Σχολική Σύμβουλο κ. Αρχοντία Μαντζαρίδου και στο μάθημα της ιστορίας ΣΤ΄ τάξης από την εκπαιδευτικό της Δ΄ τάξης κ. Αναστασία Βράιλα. Μετά από κάθε διδασκαλία, σε επόμενη συνάντηση, ακολουθούσε συζήτηση με στόχο την ετεροπαρατήρηση, τον βαθμό κατανόησης από τους μαθητές, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Στην τελευταία συνάντηση έγινε συζήτηση, ανατροφοδότηση και αναστοχασμός σχετικά με τους στόχους που τέθηκαν, τον βαθμό επίτευξής τους, τυχόν δυσκολίες ή εμπόδια, αλλά και θετικά σημεία από την αλληλεπίδραση μέντορα-νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Προβλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν ότι κάποιες φορές έπρεπε να μεταθέσουμε τις συναντήσεις μας, κάποιες άλλες είχαμε απουσίες συναδέλφων, αλλά και ότι δεν έγινε η τρίτη δειγματική διδασκαλία λόγω της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που υλοποιήθηκε φέτος και δεν μπορούσαμε να βρούμε κοινή ώρα για όλη την ομάδα μου.

Ακόμα μεταξύ των Παιδαγωγικών Συμβούλων-Μεντόρων της σχολικής μονάδας έγιναν σύντομες συναντήσεις με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και την ανατροφοδότηση μέσα σε συναδελφικό κλίμα.