Ψηφιακή Ημερίδα:
STEAM & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Πρακτικές και Δράσεις από το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1
«Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Εμπειρία»

Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020, ψηφιακή ημερίδα με θέμα “STEAM & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Πρακτικές και Δράσεις από το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Εμπειρία»”.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς παρακολούθηση καθώς θα μεταδίδεται ζωντανά (17:00-20:30) από το YouTube στο σύνδεσμο: https://youtu.be/FfNWo3B6Ciw.
Η Ψηφιακή Ημερίδα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, μετά την υποδοχή των προσκεκλημένων ομιλητών, θα παρουσιαστούν οι άξονες του προγράμματος Erasmus+ KA1 “Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Εμπειρία” και ακολούθως θα γίνουν εισηγήσεις για το STEAM, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση καθώς και για τα νέα προγράμματα Erasmus+. Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία, με τα οποία οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλουτίσουν τη διδακτική τους παλέτα.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν:
– Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και
– H αντιπρύτανης Παν. Δυτικής Αττικής, Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Προέδρος ΕΠ.Ε.Σ. των Ραλλείων Π.Δ.Σ, και Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος δια βίου μάθησης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δημιουργικότητα και Νέες Τεχνολογίες»


Κεντρικοί ομιλητές:
-Δρ. Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Υπολογιστικών Επιστημών», Πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM
-Δρ Βασιλική Παπαδοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70, 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής
-Μαρία Ξαρχουλάκου, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του προγράμματος:
Αγγελική Θεοδόση ΠΕ86, Μαρία Ρέλλια ΠΕ06, Βασιλική Γκανά ΠΕ70, Αργυρώ Μπουρού ΠΕ70, Ξανθή Καρανταΐρη ΠΕ70, Θεόδωρος Κόρακας ΠΕ79

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Μέρος Α’

16:50-17:10 Συνδέσεις συμμετεχόντων

17:10 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός από τον Δ/ντή των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Δρ. Βασίλειο Πανόπουλο-ΠΕ70

17:15 Χαιρετισμός Υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη

17:25 Χαιρετισμός Δρ. Ευσταθίας Παπαγεωργίου, Αντιπρυτάνεως Παν. Δυτικής Αττικής, Αναπλ. Καθηγήτριας Βιοστατιστικής ΠΑ.Δ.Α., Προέδρου ΕΠ.Ε.Σ. των Ραλλείων Π.Δ.Σ, Επιστημονικής Υπεύθυνης του προγράμματος δια βίου μάθησης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Δημιουργικότητα και Νέες Τεχνολογίες»

17:35 Παρουσίαση των αξόνων του προγράμματος Erasmus+ KA1 “Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Εμπειρία” – Αγγελική Θεοδόση-ΠΕ86, Υπεύθυνη Προγράμματος

17:45 STEAM: Η ολοκλήρωση της επιστημολογίας του STEM με την Τέχνη. The studio learning – Δρ. Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Υπολογιστικών Επιστημών», Πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM. 18:15 Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα: το παζλ της συνύπαρξης– Δρ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70, 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

18:40-19:00 Η πρόκληση της νέας κανονικότητας και η προοπτική για το Erasmus+ – Μαρία Ξαρχουλάκου Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+

19:00 -19:10 Διάλειμμα

Μέρος Β’

19:10 Οι εντυπώσεις μας από το πρόγραμμα – Συνδέσεις ή/και video με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς άλλων χωρών

19:20 STEAM: Δράσεις διάχυσης σε προγράμματα eTwinning, Αγγελική Θεοδόση ΠΕ86 – Μαρία Ρέλλια ΠΕ06, Πρέσβειρα eTwinning Πειραιά

19:50 STEAM: Χρήσιμα Ψηφιακά Εργαλεία, Βασιλική Γκανά – ΠΕ70  20:00 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Δράσεις διάχυσης σε προγράμματα eTwinning, Ξανθή Καρανταϊρη ΠΕ70 – Αργυρώ Μπουρού ΠΕ70

20:10 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Χρήσιμα Ψηφιακά Εργαλεία, Θεόδωρος Κόρακας ΠΕ79

20:20 Ερωτήσεις – Συζήτηση

20:30 Κλείσιμο Ημερίδας