Ημερίδα με θέμα: ​Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου από τα Παιδιά (Μέρος ΙΙ)

Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά, το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT του Δήμου Ναυπλιέων, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής μέσω της ΣΕΕ ΠΕ60 κ. Παρασκευής Φώτη διοργανώνουν την

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:30 μ.μ.

ενημερωτική διάλεξη-παρουσίαση μέσω διαδικτύου (webinar) για γονείς, μαθητών και μαθητριών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, σχετικά με την Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά.

Το Σχολείο μας συμμετέχει στο πλαίσιο της συνέργειας με εκπαιδευτικούς-πρεσβευτές της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning. Για την περιφέρεια Πειραιά, υπεύθυνη είναι η κ. Μαρία Ρέλλια, Πρέσβειρα eTwinning και υποδιευθύντρια των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ.  

Η ενημέρωση απευθύνεται κυρίως σε γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών Νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού. Η παρουσίαση δεν θα είναι γενικού χαρακτήρα ενημέρωση για το διαδίκτυο αλλά θα περιέχει απλές οδηγίες χρήσης και θα αναλυθούν επίκαιρα θέματα όπως η προστασία των παιδιών από την υπερβολική ενασχόληση, το πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε γονικό έλεγχο στις συσκευές που χρησιμοποιεί το παιδί, η ενεργοποίηση της λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης στο YouTube κ.ά.

Για να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή ημερίδα, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο την ημέρα της εκδήλωσης (δεν απαιτείται προεγγραφή):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2UwZDBhMzYtMTZmNy00MzY1LThlYTEtOTFhY2IwZmIzYmZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a32b3cd-891a-4955-ad02-c5ddda2dccdb%22%2c%22Oid%22%3a%2293bfe33c-c638-4b72-8b2b-8f8d995d11cf%22%7d