Η Μουσική καλλιεργεί τη φαντασία και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα του παιδιού. Το βοηθά να συγκεντρώνεται και να οργανώνει τη σκέψη του.

Τα παιχνίδια με μουσική, η ακρόαση, ο ρυθμός, η εκμάθηση παιδικών τραγουδιών και φυσικά κάθε μουσικό όργανο είναι οι κατάλληλοι τρόποι για να προσεγγίσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των παιδιών στη μουσική. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να διδάσκονται το μάθημα με την χρήση της Μουσικής ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και γνώσης και με τον κατάλληλο εξοπλισμό να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών για μεθοδολογικές, διδακτικές και βιωματικές διαστάσεις της Μουσικής Εκπαίδευσης.