ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023)

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ. – ΚΩΔΙΚΟΙ
ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

078932, 418096, 173042, 083925, 682059, 708641, 713062, 851320, 365912,
352981, 154293, 358194, 362794, 093658, 420168, 318475, 610439, 261750, 509742,
763120, 106839, 215469, 692734, 750814, 394071, 168793, 495783, 042857, 058297,
097526, 906428, 218496, 689073, 712569, 710584, 425760, 618795, 704281, 081452,
603841, 107256, 670489, 245930, 860413

ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ. – ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

082971, 068421, 018532, 607351, 230451, 341567, 253084, 958472

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

980516, 437081, 947063, 218603

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023)

Μετά από τον τελικό έλεγχο, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες των υποψηφίων μαθητών/μαθητριών για την κλήρωση της Α’ Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2022-2023 ως εξής:

Παρακαλείστε οι αιτούντες να εκτυπώσετε εκ νέου την οριστικοποιημένη αίτησή σας από την πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps  για να αντιπαραβάλετε τα στοιχεία της αίτησης με αυτά που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ισχύ είναι μόνο η αίτηση που μπορείτε να ανακτήσετε και να εκτυπώσετε από την πλατφόρμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Αφού ενημερωθούν από τους ανωτέρω προσωρινούς πίνακες, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να εκτυπώσουν την αίτησή τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξουν, εκ νέου, προσεκτικά τα στοιχεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, άμεσα ενημερώνετε σχετικά τη σχολική μας μονάδα με υπεύθυνη δήλωση και τη σχετική διόρθωση μέχρι την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022.

Μετά τον τελικό έλεγχο των αιτήσεων από τη Διεύθυνση του σχολείου μας, και εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, την Τετάρτη 13.04.3022 θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων μαθητών/μαθητριών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα

  1. Υ.Α. 28270/Δ6/14-3-2022 με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»
  2. Κ.Υ.Α. 2340/Δ6 ΦΕΚ_Β’_983_3-3-22 «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» Απόφαση ΔΕΠΠΣ 19/ΔΕΠΠΣ/ 14-3-2022 «Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23 με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου»

η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα κατάθεσης αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai- mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/ .

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ Τάξη του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμείτε να συμμετέχουν τα παιδιά σας στην κλήρωση για εισαγωγή στο σχολείο μας θα πρέπει παράλληλα να εγγράψετε, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022, τους μαθητές/τις μαθήτριες στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσετε τη θέση τους σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθούν μέσω της κλήρωσης στο Πειραματικό Σχολείο.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

Για το 1ο Δωδεκαθέσιο ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1CARpXb2_mICA2bZtoVGFKS9FZQPG6CO7/view?usp=sharing

Για το Τριθέσιο ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1C3RgauDdsbvsLo9McZ65neCGzWB7yEcx/view?usp=sharing

Για το Μονοθέσιο ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1enqdTyCaZUVlAMw9ssCrKu8a4BP2bQYE/view?usp=sharing

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) ΑΡΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Για την υπεύθυνη δήλωση ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1uf3DVBJCKJcKsAAohZktiaioXBhOA0By/view?usp=sharing

TEΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021-2022)

Για το 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1POscphc28fEk1p8MU_yQfqilZQVqp6BJ/view?usp=sharing

Για το Τριθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/10JgNq66WDp6Qr9rIitqgBtTtSo6v7C9T/view?usp=sharing

Για το Μονοθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1v0wStDti8FuY_GvnCSFeF27F7p2qbeJr/view?usp=sharing

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ

Η κλήρωση θα διεξαχθεί  ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στις 16:30 και θα διενεργηθεί  από τριμελή  Επιτροπή. Στη διαδικασία θα παρίσταται και συμβολαιογράφος.

Την διαδικασία καλούνται να παρακολουθήσουν διαδικτυακά σε ζωντανή μετάδοση οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων και οι ενδιαφερόμενοι γονείς.

Ο σύνδεσμος της παρακολούθησης είναι ο ακόλουθος:

https://www.youtube.com/watch?v=-XhxjTNkPFM

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021-2022)

Για το 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1tdr0IF1wlFc-UOKdvT9M-cmHQ7PpjFD-/view?usp=sharing

Για το Τριθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YQ2LQFRf3U6uYeClG_6hlvd6m56VzDmT/view?usp=sharing

Για το Μονοθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Tk_VpGjFvRXqR-vpy8WQlhcI6AUhf9ML/view?usp=sharing

Οι προσωρινοί αυτοί πίνακες θα ανακοινοποιηθούν μετά από ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να αποκλειστούν από την κλήρωση όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται η διαδικασία για την κλήρωση μαθητών στην Α’ Δημοτικού, στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 28.05 έως και 17.06.2021. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 24.06.2021. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να μελετήσουν το σχετικό ΦΕΚ 2184/25.05.2021, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1IohS3K1ZAuaTscqhmGwC6rVmoYRo0VL_/view?usp=sharing

Για την υποβολή των αιτήσεων, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί στις 28.05, πρώτη ημέρα υποβολής των αιτήσεων:

https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

Ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών που κληρώθηκαν ότι οι μετεγγραφές θα πραγματοποιηθούν την πρώτα ημέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραλάβουν από το σχολείο μας, τη Δευτέρα 29/6 και Τρίτη 30/6/2020, μια βεβαίωση την οποία θα προσκομίσουν στο σχολείο που έχουν αρχικά εγγραφεί.

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

17964U74729093266
29606S86418967907
37885S48443155823
45737W39142542016
55545Q23145547460
6197G346511899832
71336V67189390727
8165Q756621420020
96390V65584175420
108897C26989922743
119138W83151351584
122826F68619661769
134775U43651486770
141827V47799191688
157498C03407310575
166167G78084229239
174812L29957044469
185433W17062855416
19893J164492900034
205526L16075136295
219185W95746713132
223802R37269803722
234947S70248299658
249294R59477216673
255579S07330443840
261464C16967849959
277650C10085864067
283020R64603328352
29718S100926267192
30330U613536287743
314252Q93031749750
327833J62236969007
33440W568328464432
343922S40320715765
358159G45007636532
368696F04497538647
374377V38956084498
38377L417185273766
398799Q53041696602
404314W92087990115
411589V62936313448
427629G22735984743
437658Q30753807793
444235V51430969841
457322F85748086990
468153G30859162339

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ

11990U25714692941
27966L97782247949
37794C24202798460
4797C138548372211
55635S30693881698
62006Q03453350224
73562S58633913286
89466U86150402884
92122J25275517489
104301L47735277605
11990S024924301564
121632C46330417478
132124J92446704848
147470R82831785177
153743V92281493983
169691R54302907572
178253G14925767387
187193J10615333647
193356W65509599772
203181V49199192202

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

16916J15773684217
24226R29125565166
37262C59661667500
44573W66423947403
58959V95945961312
6777L122321989551
78964D14266751854
84780R41054219931
97405U48062195662
10798R116916630516

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΙ

19568S08626178128
29828W77636741299
37319V07149900994
48958J71866547900
55835J03320772444
69426L04004820214
76068U62814410477
87975R12200525313
99723Q46812051676
104160G48930334601
11939W437595097567
129591S59905585643
133003R64771038256
141186R06132066559

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

15672U75160490493
26509L14085176460
31268J06775556375
44692Q58357614829
52422J10290941577