Στον Όμιλο θα προσεγγίσουμε και θα περιγράψουμε τον αρχιτεκτονικό εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου, με ελαφρές και εφήμερες κατασκευές και εγκαταστάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τα  «παιχνίδια» με τα οποία θα δια-δράσουν οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου. Μέσα από τη κατασκευή των παιχνιδιών θα αναδειχτεί η πολύ-αισθητηριακή αντίληψη των μαθητών σε σχέση με την ύλη και τον χώρο. Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τη σημασία της λειτουργικότητας στην καθημερινή τους ζωή και παράλληλα τον τρόπο διαμόρφωσης της αισθητικής κουλτούρας. Προσεγγίζοντας την παιδαγωγική μέθοδο του σχολείου Reggio Emilia, ο δάσκαλος γίνεται συνεργάτης των μαθητών. Παρατηρεί και λαμβάνει υπόψη του τις επιθυμίες τους, επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύψουν και να πειραματιστούν μέσα από παιγνιώδεις ασκήσεις και δραστηριότητες. Επίσης καταγράφει με οπτικοακουστικά μέσα τις δράσεις σχηματίζοντας ξεχωριστά portfolio για το κάθε παιδί. Ο Όμιλος θα συνεργαστεί με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ημέρα: Δευτέρα (13.30-15.00)

Τάξεις που απευθύνεται: Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Στ’

Αριθμός μαθητών/τριών: 25

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κατερίνα Κοκκινάκη