Στο πλαίσιο του εν λόγω Ομίλου,  οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τη Λαογραφία και τη Μυθολογία και την εξέλιξή τους στο πέρασμα των χρόνων, θα συγκρίνουν διαφορετικές ευρωπαϊκές μυθολογίες και θα δημιουργούν νέα έργα τέχνης, εμπνεόμενοι και μετασχηματίζοντας οι ίδιοι ένα μύθο (κυρίως έργο ζωγραφικής, κόμικ κλπ). Βασικοί στόχοι του Ομίλου είναι οι συμμετέχοντες να πειραματίζονται με τη σύνθεση λέξεων, να οργανώνονται στο πλαίσιο της ομάδας, να συζητούν και να συνεργάζονται, να εντοπίζουν πληροφορίες σε ψηφιακούς πόρους, να αντιπαραβάλλουν πληροφορίες, να συγγράφουν και να δραματοποιούν μια ιστορία, καθώς και να συμμετέχουν σε μια συλλογική διαδικασία ανάλογα με τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Χαλβαντζής Δημήτριος (ΠΕ70)

Ημέρα / Ώρα Διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη, 13.30-15.00 (2 διδακτικές ώρες)

Τάξεις που απευθύνεται ο Όμιλος: Γ’, Δ’,Ε’, Στ’

Οι μαθητές/-τριες με την ολοκλήρωση του ομίλου θα μπορούν να οργανώνονται στο πλαίσιο της ομάδας, να συζητούν και να συνεργάζονται, να εντοπίζουν πληροφορίες σε ψηφιακούς πόρους, να αντιπαραβάλλουν πληροφορίες, να συγγράφουν και να δραματοποιούν μια ιστορία και, τέλος, να συμμετέχουν σε μια συλλογική διαδικασία ανάλογα με τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Στο πλαίσιο του εν λόγω ομίλου καλύφθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  • Ορισμός Λαογραφίας, ένταξη στα πλαίσια του «μακρού 19ου Αιώνα» και σημαντικοί λαογράφοι, Έλληνες και ξένοι. Μέθοδοι έρευνας της Λαογραφίας και γενικά, συγκρότηση του θεωρητικού πλαισίου του μαθήματος (8 ώρες)
  • Ορισμός Μυθολογίας, ένταξή της στη Λαογραφία και η εξέλιξή της από την Μυθολογία των Κλασσικών Χρόνων, μέχρι τους σύγχρονους αστικούς μύθους και θρύλους. (6 ώρες)
  • Σύγκριση και ανάδειξη των κοινών και διαφορετικών στοιχείων των ευρωπαϊκών μυθολογιών. (τουλάχιστον 6 ώρες)
  • Επίδραση των διαφορετικών μυθολογιών στη Σύγχρονη Τέχνη. (για παράδειγμα πώς παρουσιάζονται οι θεοί και οι ήρωες των σκανδιναυικών sagas στα κόμικς της Marvel) (τουλάχιστον 10 ώρες)
  • Παραγωγή νέων έργων τέχνης από τα παιδιά, εμπνεόμενα και μετασχηματίζοντας τα ίδια ένα μύθο. (κυρίως έργο ζωγραφικής, κόμικ κοκ) (τουλάχιστον 10 ώρες)
  • Παρουσίαση των εργασιών των παιδιών. (2 ώρες)