ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2024, η Σύμβουλος Εκπαίδευσης των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. κ. Μαντζαρίδου Αρχοντούλα προσκαλεί όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα “Σχολικός Εκφοβισμός – Βία”.

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν σχετικά με τον Ενδοσχολικό Εκφοβισμό οι αναγκαίες θεωρητικές αποσαφηνίσεις, οι «ενδεικνυόμενες» ενέργειες και δύο «μη τιμωρητικές» μεθόδους Πίκας και Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Ενδεικτικά, η Επανορθωτική Δικαιοσύνη τονίζει την αναγκαιότητα αποσαφηνίσεων και πλαισιωμένων αποτιμήσεων των δράσεων, ενσωματώνει συγκεκριμένες προτάσεις (αποτελεσματικότερης διαχείρισης του φαινομένου) για το σχολείο και τον/την εκπαιδευτικό και αναδεικνύει τον ρόλο των θεατών. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί η τεχνική της Παιδαγωγικής Φρενέ Μαθητικά Συμβούλια. Τα Μαθητικά Συμβούλια έχουν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της. Τα μαθητικά συμβούλια δεν αποβλέπουν απλά στην επιβολή της τάξης για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων, αλλά υπηρετώντας τις αρχές του διαλόγου, της αλληλοκατανόησης, του αλληλοσεβασμού και της δικαιοσύνης, στοχεύουν στην καλλιέργεια της πολιτειότητας, της ειρήνης και της δημοκρατίας στην πράξη.

Λόγω της ημερίδας, την ημέρα αυτή δε θα λειτουργήσει το σχολείο, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί και εγγράφως.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ