ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσωρινοί κατάλογοι υποψηφίων μαθητών/μαθητριών για συμμετοχή στην κλήρωση της Α’ Τάξης, ανά σχολείο, για το σχολικό έτος 2024-2025 είναι οι ακόλουθοι:

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1EGcdl5BpesH5dvGsRWFAMdO4u2dXVYX7/view?usp=sharing

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1S_4FKyQVJjId_mxUxkKL-qkCn9gFF1jw/view?usp=sharing

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/13c1SM9e5KiSG_EqUAZ7xbIMiFVXT5gEE/view?usp=sharing

Παρακαλούνται οι αιτούντες γονείς/κηδεμόνες να ελέγξουν την ορθότητα στοιχείων των αιτήσεών τους και να προβούν σε αίτημα διόρθωσης προς την Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. μέσω της σχολικής μας μονάδας, κατά το χρονικό από τη Δευτέρα 22.04.2024 μέχρι και την Παρασκευή 26.04.2024.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι τελικοί κατάλογοι υποψηφίων θα οριστικοποιηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τη Δευτέρα 13.05.2024.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply