ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2020-2021)

Για να διαβάσετε την έκθεση αξιολόγησης πατήστε εδώ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021-2022)

Για να διαβάσετε τον συλλογικό προγραμματισμό της σχολικής μονάδας πατήστε εδώ.

Αναλυτικά, το σχέδιο δράσης της ομάδας είναι το ακόλουθο:

Διοικητική λειτουργία

Σχολείο και κοινότητα: Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων – Τα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία Συναντιούνται!