ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙ.Σ.

Μετά από νέες αιτήσεις μετεγγραφής μαθητών, επισυνάπτεται η αίτηση με τα επικαιροποιημένα κενά για τη συμπληρωματική κλήρωση της 6ης Σεπτεμβρίου. Τα κενά είναι τα ακόλουθα:

1o ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ
Ένα (1) κενό στη Β’ Τάξη (αγόρι)
Ένα (1) κενό στη Γ’ Τάξη (αγόρι)
Δύο (2) κενά στην Ε’ Τάξη (κορίτσια)
Ένα (1) κενό στη Στ’ Τάξη (κορίτσι)
ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ
Ένα (1) κενό στη Γ’ Τάξη (αγόρι)
Ένα (1) κενό στην Ε’ Τάξη (κορίτσι)
ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ
Ένα (1) κενό στη Γ’ Τάξη (αγόρι)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙ.Σ. (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply